Mielipide

Kaikkia vesiensuojelukeinoja tarvitaan

Seppo Lohtaja kirjoitti tällä palstalla peltojen perus­ongelmasta (MT 31.5.), johon kipsikäsittely ei tuo hänen mukaansa ratkaisua. Myös Ilkka Herlin otti kantaa kipsi­käsittelyyn (MT 29.5.). Herlinin mukaan se on vain keino lykätä maan rakenneongelmia tulevaisuuteen.

Vesiemme tilan parantamiseksi tarvitaan kaikkia maa­talouden vesiensuojelukeinoja, kipsikäsittely on näistä yksi. Olemme kirjoittajien kanssa samaa mieltä, että yksi keskeinen syy peltojen kuormitukselle on heikentynyt maan kasvukunto. Huonoa kasvukuntoa saatetaan myös kompensoida ylisuurella lannoituksella, joka lisää kuormitusta vesiin.

Tämän vuoksi käynnistimme vesiensuojelun tehostamis­ohjelmassa hankkeet, joissa kipsin levityksen lisäksi tutkitaan rakennekalkki- ja maanparannuskuitukäsittelyjen laaja-alaisia vesistövaikutuksia valuma-alueen mittakaavassa sekä vaikutuksia maaperään.

Hankkeiden tulokset tukevat sitä, että rakennekalkin ja maanparannuskuitujen käyttöä kannattaa laajentaa. Rakennekalkin, maanparannus­kuitujen ja kipsin käytöstä valmistuu tämän vuoden lopussa opas viljelijöille.

Rehevöityminen on suuri haaste. Sen vuoksi kaikille maatalouden vesiensuojelua edistäville menetelmille on tarvetta eivätkä ne vesien­suojelun näkökulmasta kilpaile keskenään.

Kaikille maanparannus­aineille on siis paikkansa ja kipsi sopii erityisesti savimaille. Vaikka kipsikäsittely ei poista maatalouden kuormituksen juurisyytä, sillä saadaan nopeasti vähennettyä fosforin huuhtoutumista ja lisäaikaa peltojen fosforitilan alenemiselle.

Vaikka kuormitus Itämereen saataisiin katkaistua, vaikutus meren tilassa näkyy kunnolla vasta seuraavilla vuosikymme­nillä. Siksi kaikkia toimia tarvitaan ja niillä on kiire.

Erityisesti toivomme, että maan kasvukunnon paran­taminen olisi keskeisessä roolissa uudessa maatalouden tukijärjestelmässä ja viljely­kiertoon, maanparannus­kuitujen ja rakennekalkin käyttöön kannustettaisiin riittävästi.

Antton Keto

ohjelmapäällikkö

Johanna Helkimo

erityisasiantuntija

ympäristöministeriö

Korjattu tekstiä 9.6.2021 kello 16.02: Korjattu Herlinin etunimi oikeaksi.

Kaikille maan­parannusaineille on siis paikkansa ja kipsi sopii erityisesti savimaille.

Lue lisää

Särjen kalastusaika käynnistyy vesien viilentyessä – kauppoihin on tullut paljon uusia luonnonkalatuotteita

EU:n elpymisrahaa oikeaan kohteeseen

MTK:n Juha Marttila: Viljelijällä jos kellä on huoli ilmastonmuutoksesta – kilpailuetua saatavissa

Tässäkö Suomen kallein myytävä maatila? Yli 500-vuotiaan linnan mukana on mahdollisuus hankkia tuotantotiloja ja peltoa – koetilan kohtalo on taas avoin