Mielipide

Ikäihmisten oikeudet pitää turvata

Tätä kirjoittaessani eduskunta on parhaillaan käsittelemässä hallituksen esitystä vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi. Uuden lain on tarkoitus astua voimaan jo heinäkuun alusta.

On tärkeää, että saamme nyt henkilön, jonka pääasiallinen tehtävä on toimia vahvasti vanhusten oikeuksien parantamiseksi.

Tulevan vanhusasiainvaltuutetun tehtävänä on vahvistaa vanhusväestön asemaa, edistää ikäihmisten kuulemista heitä koskevassa päätöksenteossa ja puuttua esille tuleviin epäkohtiin. Valtuutettu toimii yhteistyössä muiden viranomaisten, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa.

Lisäksi valtuutettu edistää tiedotusta ja välittää ikääntyneitä koskevaa tietoa sekä edistää yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien toimijoiden välillä. Vanhusasiavaltuutettu antaa myös säännöllisesti kertomuksen valtioneuvostolle ja eduskunnalle.

Olemme jo pitkään nähneet, miten tärkeää työtä lapsiasiainvaltuutettu tekee Suomessa lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseksi ja epäkohtien esille nostamiseksi, ja sama tavoite tulee olemaan myös tulevalla vanhusasiavaltuutetulla.

Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on myös tärkeää, että riittävä edunvalvonta saadaan jalkautettua heti varhaisessa vaiheessa tuleville hyvinvointialueille. Olisikin syytä pohtia, voidaanko alueilla käynnistää esimerkiksi vanhusasiamiestoiminta, jonka tehtävänä olisi huolehtia ikäihmisten oikeuksien toteutumisesta omalla alueellaan ja samalla myös toimia yhteystyötahona kuntien vanhusneuvostojen kanssa.

Myös vammaisten oikeuksien toteutumisessa on isoja puutteita ja siksi keskusteluun pitäisi ottaa myös vammaisasiavaltuutetun viran ja toimiston perustaminen. Tämän tehtävänä olisi varmistaa YK:n vammaissopimuksen ja näin myös vammaisten yhdenvertaisten oikeuksien toteutuminen Suomessa.

Tarvitaan vahvaa edunvalvontaa ja päättäväistä epäkohtiin puuttumista, jotta voimme parantaa eri väestöryhmien asemaa. Riittävät tukitoimet sekä ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta kuuluvat kaikille varallisuudesta riippumatta ja samalla myös säätävät tulevaisuuden sote-kustannuksia.

Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Lue lisää

Sote vähentää demokratiaa

Pelastuspalvelujen saatavuus turvattava

Keskittäminen lisää ilmastokuormaa

Sote tuhoaa demokratiaa