Mielipide

PEFC-kriteeristö hyväksytään yhteisymmärryksessä

Professori Lasse Peltonen kirjoitti MT:n yliöpalstalla (14.6.) PEFC:n kansainvälisistä vaatimuksista ja Suomessa noudatettavista päätöksenteon käytännöistä.

Kirjoituksessa nähdään PEFC:n kansainvälisten sääntöjen vastaiseksi käytäntö, jossa metsien hoidosta ja käytöstä päättävässä standardityöryhmässä voidaan tehdä päätöksiä kokouksessa edustettuna olleen enemmistön äänin.

Suomessa käynnissä olevassa PEFC-kriteeristöstandardin tarkistustyössä enemmistöpäätöksiä on tehty luonnosteltaessa metsänhoidon vaatimuksia eli koskien sisältöjä, joihin on palattu seuraavissa kokouksissa.

Kun käsillä on kriteeristöstandardin lopullisen version hyväksyminen, eriäviä mielipiteitä ei voida sivuuttaa enemmistöpäätöksellä. Konsensuspäätös edellyttää ratkaisua päätöksenteossa mukana olevien sidosryhmien välisiin näkemyseroihin ja neuvoteltua yhteisymmärrystä.

PEFC-standardityöryhmässä kestävyyttä tarkastellaan tutkimustiedon ja käytännön kokemusten valossa sekä asiantuntijakuulemisten että sidosryhmäpuheenvuorojen avulla. Säännöt edellyttävät ottamaan erityisesti huomioon tahot, joiden elinkeinoihin, oloihin ja kulttuuriin PEFC-standardin käyttöönotolla on suora vaikutus. Näiden ryhmien ja PEFC-vaatimuksia omassa toiminnassaan noudattavien tahojen väliset neuvottelut ovat avainasemassa yhteisymmärryksen löytymiseksi.

Paavo Pelkonen

emeritusprofessori

PEFC-standardityöryhmän puheenjohtaja

Auvo Kaivola

PEFC Suomi – Suomen Metsä- sertifiointi ry:n toiminnanjohtaja

Lue lisää

Viranomaiset ottivat metsäsertifiointiriidassa roolin, joka ei PEFC:n puheenjohtajan mukaan kuulu heille: "Mikään taho ei voi saada kaikkia tavoitteitaan läpi"

Äänestyspäätökset eivät sovi metsäsertifiointityöhön

SDP:n Heinäluoma: Suomella on kiire löytää metsäasioissa uusi yhteisymmärrys – "Edessä voi olla kylmää kyytiä, kun EU lähiaikoina tekee tärkeitä linjauksia metsäasioissa"

"Pitäisi muistaa myös metsänomistajan näkökulma", sertifiointityöryhmän puheenjohtaja painottaa, kun ekologinen kestävyys uhkaa jyrätä sertifioinnin muut vaatimukset