Mielipide

Turpeesta tulossa ilmastotaistelun uhri

Turpeen uhraamisella maailmaa ei paranneta. Suomessa turvetta ja energiapuuta syntyy enemmän kuin niitä käytetään. Ne ovat molemmat uusiutuvia energialähteitä.

Kansantalouden, työllisyyden ja huoltovarmuuden kannalta turve on Suomelle tärkeä kotimainen uusiutuva polttoaine. Mutta turpeen energiapoliittisessa käsittelyssä on tapahtunut kohtalokkaita virheitä, minkä seurauksena sitä ollaan laittamassa suruttomasti ja virheellisesti saattohoitoon.

Vuonna 2000 EU:n parlamentti hyväksyi europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan esityksen turpeen uusiutuvuudesta. Esityksessä turve määriteltiin hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi, jota voidaan hyödyntää vuosittaisen kasvun verran.

Tämä määritelmä kuitenkin hylättiin EU-neuvostossa Suomen edustajien vaatimuksesta. Epäisänmaallista toimintaa.

Vuonna 2002 eduskunnan suuressa valiokunnassa äänestettiin siitä, onko turve uusiutuvaa ja uusiutumatonta. Äänet menivät tasan 12–12. Päätös ratkaistiin arvalla. Arpajaisten tuloksena turve määriteltiin uusiutumattomaksi, fossiiliseksi poltto­aineeksi. Ruotsi puolestaan määritteli turpeen uusiutuvaksi luonnontieteellisin perustein.

Huono arpaonni on muodostunut kohtalokkaaksi turpeelle. Uusiutumattoman energian leiman takia turpeelle on määrätty päästökauppa­maksut ja energiaverot Suomessa.

EU:n energiaverodirektiivin mukaan jäsenmaat saavat itse päättää turpeen verotuksesta ja tukemisesta. Ruotsissa turvetta ei veroteta, ja Suomessa turpeen verotus perustuu puhtaasti kansalliseen päätökseen.

Turveala kaipaa oikeudenmukaista rehtiä kohtelua. On valitettavaa, että ajan hengen mukainen into ja kiihko tehdä konkreettisia näyttäviä ilmastotekoja luonnontieteellisistä perusteista välittämättä saattaa koitua turpeen kohtaloksi.

Risto Tarjanne

energiatalouden emeritusprofessori

Helsinki

Lue lisää

Miljoona aurinkopaneelia turvesuolle: Pallonevalle suunnitteilla suunnaton aurinkovoimala – hankkeen kustannusarvio yli 400 miljoonaa euroa

Keskustanuoret vaativat päättäjiä turvaamaan kasvu- ja kuiviketurpeen käytön sekä aktiivihiilen tuotannon – vaihtoehdot ulkomaisia ja jopa kivihiilipohjaisia

Yllättävä muutos Saksassa: Kivihiili nousi sähkön päätuotantokeinoksi, tuulivoima romahti

Kuka saa puhua turpeesta? Osa tiedeyhteisöstä haluaa kieltää oikeuden kaikilta paitsi tutkijoilta