Mielipide

EU:n päästötaakanjako kohtuuton Suomelle

Maatalouden, liikenteen, talokohtaisen lämmityksen ja jätehuollon kasvihuonepäästöjä on pienennettävä 30 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2030 EU-tasolla.

Suomelle vaatimus kuitenkin on 39 prosenttia, mutta esimerkiksi Espanjalle 26 prosenttia, Kreikalle 16 prosenttia ja Puolalle vain 7 prosenttia. Ainoastaan Ruotsille ja Luxemburgille on määrätty Suomea tiukempi vaatimus 40 prosenttia.

Muutamalle pienelle maalle sälytetty iso vaatimus on epätasa-arvoisuudessaan kohtuuton eikä se edes alenna kokonaispäästötonneja kovin paljoa EU:n tasolla.

Kylmä Suomi on jo tehnyt paljon energiansäästön ja uusiutuvan energian hyväksi. Pitkien etäisyyksien vuoksi Suomessa on satsattu liikenteen energiansäästöön sallimalla isot rekat, jolloin päästöt tonnikilometriä kohti ovat pienemmät.

Euroopan tason päästöjä ajatellen olisi kustannustehokkaampaa kohdistaa vähennys­vaatimukset sinne, missä Suomessa jo toteutettuja keinoja ei ole vielä edes aloitettu. Tasa-arvon vuoksi vaatimusten tulisi olla samat kaikille maille.

Olisi mielenkiintoista tietää ovatko Suomen edustajat torkkuneet, kun eri jäsenmaille aivan eri ankaruuden omaavat päästövähennykset säätävä taakanjako-asetus 2018/842 on valmisteltu ja hyväksytty. Ihmetyttää myös, että asetuksen sisällöstä ja vaikutuksesta ei juurikaan ole uutisoitu.

Seppo Mikkonen

Porvoo

Ovatko Suomen edustajat torkkuneet, kun epätasa-arvoiset päätökset on valmisteltu ja hyväksytty?

Lue lisää

Ilmastotiekartassa on myös hintalappu

Miksi bio­kaasu ei kiinnosta autoalaa?

Miksi viljelijän ilmastoratkaisuja ei haluta tukea, Mauri Pekkarinen ihmettelee: "Muista aloista poiketen maatalouden ilmastoratkaisuihin tarjotaan lähinnä keppiä"

Euroopan kovin ilmastovaatimus