Mielipide

Etätyön roolia on täsmennettävä

Koronan vaikutus on ollut suuri myös välittömästi henkeen ja terveyteen liittymättömillä alueilla.

Ihmisten ja kansojen eriarvoisuus on lisääntynyt. Itsekkyys, vastuun väistely ja katsomosta huutelu ovat tulleet kriisiaikana entistä selvemmin näkyviksi. Tietysti myös vastuunkantajat ovat selvästi erottuneet.

Maailmanlaajuisesti ja myös Suomen oloissa määrällisesti suhteellisen vähäinen työnteon tapa, etätyö, on saanut suurta huomiota. Mökki-, koti-, hotelli- ja asuntovaunukonttorit sekä etäpalaverit ovat olleet vahvasti julkisuudessa esillä. Moni tunnollinen henkilö on tehnyt parhaansa etätöissä, mutta usein on tapahtunut myös ”vapaaehtoiseen karanteeniin” vetäytymistä.

Vähemmän on ollut esillä tuon työtavan vaikutus organisaation tehtävien sujumiseen. Selitykseksi palvelutason laskuun on riittänyt ”korona” tai ”ruuhkautuminen”.

Kokonaan eri asia on se, että korona on synnyttänyt erityisesti tapahtuma- ja koulutusaloille uutta, luovuutta ja kovaa työtä vaativaa liiketoimintaa. Korona jatkuu, mutta erityisesti ne organisaatiot, joiden suoritteita ja tulosta voidaan mitata, alkavat suunnitella oikeata työn tekemisen tapaa.

Kontrollista vapaan etätyön aikaansaamaa palvelutason heikkenemistä ei voida loputtomasti panna koronan piikkiin. Myös jo ennen koronaakin vallinnut työn epätasainen jakautuminen ja organisaatioiden ”katvealueet” tulevat yhä näkyvämmiksi.

Etätyön määrä jää tietenkin pysyvästi koronaa edeltävää tasoa suuremmaksi. Kaikilla organisaatiotasoilla on tehtävittäin ja henkilöittäin kuitenkin pakko arvioida sen soveltuvuutta. Kulunut puolitoista vuotta on antanut riittävästi tietopohjaa tähän.

Vain täysin digitalisoiduissa tehtävissä, korkealla hierarkiatasolla ja erityisesti mittarittomilla aloilla on mahdollista vielä kritiikittömästi jatkaa tähän koronan näkyväksi tuomaan ja aktivoimaan malliin.

Osmo Nieminen

Lempäälä

Kontrollista vapaan etätyön vaikutusta palvelutason heikkenemiseen ei voi panna koronan piikkiin.

Lue lisää

Suomen viimeisetkin kokoontumisrajoitukset päättyvät – Etelä-Suomen avi kertoo, että Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei jatketa lokakuussa

Etelä-Suomen avi purkaa Uudenmaan kokoontumisrajoitukset lokakuussa

Näissä kunnissa vain noin puolet aikuisista on saanut ensimmäisen annoksen – asiantuntija näkee rokotuskielteisyyden juuret viime keväässä

Soten rahoitusmallista menoautomaatti?