Mielipide

Ministeriö vastuussa karhuista pienpetoraudoissa

Vuoden aikana ainakin neljä karhua on jäänyt rautoihin kiinni. Hyvä, että nyt yritetään pelastaa emokarhua, joka raudat käpälässä joutuu huolehtimaan neljästä pennustaan. Eläinsuojelulaki 14 §: Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan.

Tapauksia on perusteltu lisääntyneellä karhukannalla ja laillisella pyyntivälineellä, ikään kuin olisi luonnonlaki, että minkinpyydyksiin tarttuu myös karhuja. Tämä ”kyllähän meillä luontoa ja karhuja riittää” -asenne on tullut tiensä päähän pitkälti valveutuneiden kansalaisten ansiosta.

Minkin ja supikoiran pyynti on tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Johtuvatko nämä traagiset tapaukset pienpetopyyntiä ohjaavan lain ja säädösten puutteista?

”Raudat on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille eikä muille kuin pyydystettäville eläimille” (Metsästysasetus § 10)

”Raudat sijoitetaan suojaputkeen, joka estää muiden eläinten joutumisen rautoihin” (vieraslajit.fi/minkin pyyntitavat/heti tappava rauta)

”Pienpetojen pyynnin tulee tapahtua eettisesti” (metsastajaliitto.fi- ja riista.fi)

Ovatko karhut jääneet kiinni laillisiin pyyntivälineisiin? Miten valvotaan, että suojaputket ovat riittäviä? Ei ole eettisesti hyväksyttävää käyttää pienpetojen pyyntiin laitetta, joka aiheuttaa sivulliselle, vieläpä karhun kokoiselle eläimelle vamman, joka johtaa sen kuolemaan. Jos muuta väitetään, on lakia muutettava.

Karhujen lisäksi rautoihin joutuu muitakin eläimiä. Miksi tilanne on tämä ja millaisiin toimenpiteisiin asiasta vastuussa olevat viranomaiset aikovat ryhtyä, jotta yllä mainitut säädökset jatkossa toteutuvat myös käytännössä?

Pyydyksiä ei pystytä jäljittämään. Myös tähän on lainsäätäjän puututtava. Maa- ja metsätalousministeriölle on jo vuosi sitten tehty esitys pienpetopyydysten pakollisesta merkitsemisestä käyttäjän yhteystiedoilla, mutta asia ei ole siellä edennyt. Miksei? Ministeriön on korkea aika kantaa vastuunsa tilanteesta.

Raija Sillanpää

eläinlääkäri

Joensuu

Ovatko karhut jääneet kiinni laillisiin pyynti- välineisiin?

Lue lisää

Karhuja kaadettu 324 – jahti on kestänyt vajaa neljä viikkoa

Villisika pidetty kurissa

Yli 330 lausuntoa tuli ministeriöön kansallisesta maatalousstrategiasta perjantain määräaikaan mennessä

Vesilintujen muuttoa yritetään palauttaa luontaiseen rytmiin levähdysalueilla – metsästäjien ja lintuharrastajien yhteistyönä, vapaaehtoisesti