Mielipide

Kysymyksiä mepeille

Suomen metsänhoitoa näivettäville mepeille:

Metso-ohjelma kelpaa komissiolle ja on mallina muille valtioille suomalaisesta, erinomaisesta metsänhoidosta. Miksi ei kelpaa teille?

EU:n suojelluista metsistä kolmasosa on Suomessa. Pitääkö Suomen vielä uhrautuvaisesti lisätä metsiensä suojelua? Suomessa on 4 miljoonaa hehtaaria ojittamatonta suota, josta yli milj. ha suojeltua. Miksi ette ota laskelmissa huomioon soiden vuosittaista hiilen sidontaa?

Brasiliassa tuhotaan sademetsiä vuodessa Suomen kokoinen alue. Suomessa hakataan pienehköjä aukkoja, jotka välittömästi metsitetään. Millä perustella vertaatte näitä toisiinsa?

Jatkuva/jaksollinen kasvatus; työllisyysvaikutus? Jatkuvassa istutus ja taimikonhoito jäävät lähes kokonaan pois? Teollisuuden puunsaanti? Kuusikko valtaa alaa, metsän monimuotoisuus? Onko ikivanha, pystyyn lahonnut metsä parempi hiilinielu kuin terve, kasvava nuori metsä, vai hiilipäästö, tulipalolle altis taudin levittäjä?

Ruotsissa hakataan suhteessa enemmän kuin Suomessa. Voidaanko hakkuita lisätä ja sitä kautta työpaikkoja?

Ruotsissa turve on luokiteltu hitaasti uusiutuvaksi luonnonvaraksi ja turvetuotanto siellä tietääkseni jatkuu.

Mielipiteesi yhden suomalaisen ammattikunnan alasajosta?

Eikö pienen Suomen meppien pitäisi puhaltaa yhteen hiileen eikä fundamentaalisesti antaa ristiriitaista kuvaa maailman parhaasta metsänhoidosta?

Toivo Parkkonen

metsänomistaja

Jyväskylä

Lue lisää

"Emme tarvitse neuvoja puistopuutarhureilta" – metsänomistajan huoli metsistä heräsi, kun Brysselin meppien rintama rakoilee

Lukijalta: Europarlamentaarikot, miksi suomalaista metsänhoitoa pitää haukkua Brysselissä?

On epäisänmaallista ajaa metsävaltaa EU:lle

Yhdeksän suomalaismeppiä kannattaa Suomelle edullista EU:n metsälakikantaa