Mielipide

Metsäsanastoa

Metsänhoito ja metsätalous ovat monelle Suomen kansalaiselle outoja käsitteitä. Joskus me metsäammattilaiset puhumme metsänomistajille näillä meille tutuilla sanastoilla. Emme aina tiedosta, että metsänomistaja ei ymmärrä näiden sanojen merkitystä.

Mitä tarkoittaa avohakkuu, yläharvennus, alaharvennus, jatkuva kasvatus? Mitä tehdään raivaussahalla, moottorisahalla, hakkuukoneilla tai ajokoneilla. Mikä on varastopaikka ja mitä se tarkoittaa puiden jatkokuljetuksen takia.

Sana avohakkuu on monille huolenaihe. Tämä sana on saanut monet kansalaiset suhtautumaan negatiivisesti metsätalouteen. Myös hiilipäästöt ja -nielut aiheuttavat kielteisiä tunteita.

Avohakkuun vaihtoehtona halutaan jatkuvaa kasvatusta. Jatkuva kasvatus sopii kyllä hyvin maisemametsiin sekä metsiin, joissa on jo valmiiksi nuorta metsää hyödynnettäväksi.

Valitettavasti tätä menetelmää ei voi soveltaa esimerkiksi vanhoihin kuusikkoihin. Näissä metsissä on vain vanhoja kuusia, ei aluskasvillisuutta, jonka voi pelastaa. Vanhetessaan nämä kuusikot kuolevat ja näin ollen aiheuttavat metaanipäästöjä ilmakehään. Tietenkin yksittäisiä kuolleita runkoja on aina metsässä. Uusi istutettu metsä on aikoinaan hiilinielu.

Yläharvennuksessa nuoria ja hyväkuntoisia puita jätetään kasvamaan ja hakkuussa hakataan parhaiten säilyneet ja vahvimmat puut. Alaharvennuksessa huonokuntoiset ja kasvussa jälkeen jääneet puut hakataan ja vahvimmat puut saavat jatkaa kasvuaan.

Jokaisella metsänomistajalla on omat metsänkäsittelytavoitteet metsäänsä. Jokainen metsä on erilainen, ja metsän hoitoon täytyy tehdä suunnitelmat myös metsän tarpeiden mukaan.

Toivottavasti me metsäammattilaiset voimme selvittää tätä metsäsanastoa jokaiselle metsänomistajalle. Ja toivottavasti metsänomistajat, joille tämä metsäsanasto eikä metsänkäsittely ole tuttuja, ottavat yhteyttä metsäammattilaiseen.

Marja Tolonen

metsäasiantuntija

Mhy Kanta-Häme

Lue lisää

"Ei meitä pelkkä matkailu elätä" – Ylä-Lapin metsätalous on uhattuna suojeluvaatimusten takia, paikallisille metsätulot ovat tärkeä osa taloutta

Hakkuiden hyväksyntä lisääntyi

Yliö: Metsän yläharvennus on taitolaji, joka tarvitsee tekijäkseen taitavan räätälin

Avain on arvokasvu