Mielipide

Luottamusta herättävä hyvinvointialue

Aluevaalit eli maakuntavaalit pidetään 23.1.2022. Äänestys­alue on hyvinvointialue. Vaaleissa valitaan jäsenet hyvinvointialueen alue­valtuustoon ja heidän keskuudestaan osa alue­hallitukseen.

Hyvinvointialue tulee vastaamaan kaikista julkisista terveyspalveluista, sosiaali­palveluista ja pelastustoimesta. Osan niistä tuottavat edelleen yksityiset yritykset ja yhteisöt. Myös oppilashuolto siirtyy hyvinvointialueen vastuulle, vaikka kuraattorien, terveydenhoitajien, psykologien ja muiden ammattilaisten toiminta jatkuu kouluissa.

Kansalaisten, sote-alan ammattilaisten ja päättäjien avoin keskustelu hyvinvointialueen arvoista, periaatteista ja toivotusta tulevaisuudesta on tärkeää aloittaa nyt.

Tulevilla hyvinvointi­alueillakin luotettavuus syntyy osaavien ja jaksavien ammatti­laisten työstä, joka perustuu asiakkaiden ja potilaiden yksilöllisiin tarpeisiin, hyvään kohtaamiseen sekä parhaaseen tietoon, tutkimukseen ja kokemukseen.

Millä keinoin hyvinvointi­alueellasi aiotaan varmistaa myös sujuva tiimityö ja työn yhteensovittaminen sekä monimutkaisten ongelmien ratkaisu ja sitä tukeva johtaminen? Sopivia työkaluja löytyy systeemisestä ajattelutavasta, yhteisövaikuttavuudesta ja verkostojohtamisesta.

Asiakkaan luottamus on ansaittava joka kerta. Tärkeää on hoitoon ja palveluun pääsy nopeasti. Jos palvelu tai hoito evätään, on ihmisen saatava tietää peruste ymmärrettävästi. Koska hyvinvointi on laajempaa kuin yksittäinen suorite, on panostettava asiakkaiden toipumisen ja elämäntilanteiden seurantaan. Tarvitaan myös vuorovaikutustaitoja ja kokemusasiantuntijuutta.

Hyvinvointialueen onnistuminen on suurelta osin kiinni siitä, että päätöksen­teko kaikilla tasoilla herättää luottamusta. Johtamisen pitää varmistaa ammattilaisten mahdollisuudet korkea­laatuiseen ja hyvinvoivaan työhön sekä itsensä kehittämiseen.

Ammattilaisten keskinäinen sekä johdon ja ammattilaisten molemminpuolinen luottamus valavat vankat perustukset hyvinvointialueelle – ja veronmaksajien luottamukselle sitä kohtaan.

Kristiina Ruuskanen

YTM, projektipäällikkö, sosiaalityöntekijä

Hämeenlinna, Kanta-Häme

Lue lisää

Aluevaaleissa äänestetään lähipalveluista

Sopiva aika korjata pelastuslaitosten ongelmat

Yle uutiset: Pienten kuntien yhteinen pulma: miten saada ääni kuuluviin hyvinvointialueella? Punkalaidun haluaa pitää lähipalvelunsa

Potilasasiamiesten asema vahvistettava