Mielipide

Soten rahoitusmallista menoautomaatti?

Sote-uudistuksen sisällön ja tavoitteiden toteuttaminen jää hyvinvointialueiden vastuulle. Valitettavasti riittävät taloudelliset kannusteet puuttuvat sekä ennalta­ehkäisevään toimintaan että kustannusten hillintään.

Ensinnäkin rahoituksen määräytymisperusteissa on valuvika. Hyvinvointialue saa sitä enemmän rahoitusta, mitä sairaampi sen väestö on. Riittävät taloudelliset kannustimet tuottaa HyTe -palveluja (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) puuttuvat. Mikäli kunta säästää HyTe-palveluista, lasku ongelmien pahenemisesta siirtyy hyvinvointialueelle. Eli veronmaksajille. Entä, jos kaikki kunnat pakon edessä toimivat näin?

Toiseksi huolta herättää, että hyvinvointialueella on selkeä kannustin käyttää kaikki se rahoitus, jonka se saa. Kannuste panostaa palveluihin siis on, mutta ei kannusteita säästää.

Kolmas mahdollisuus hillitä kustannuksia voisi olla pelote arviointimenettelyyn joutumisesta. Se aloitetaan, mikäli alue toistuvasti tekee alijäämää, kahdesti kolmen peräkkäisen tilikauden aikana. Malli kuitenkin mahdollistaa muun muassa, että kolmen vuoden välein voidaan käyttää rahaa enemmän kuin sitä on myönnetty ilman pelkoa sanktioista. Tämä luo kannusteet yli varojen elämisestä.

Neljänneksi valtion on vaikea seurata, syntyvätkö ongelmat huonosti järjestetyistä palveluista vai tekijöistä, joihin alue ei voi vaikuttaa. Lakisääteiset palvelut on kuitenkin tuotettava, vaikka rahat olisivat lopussa, joten valtion on kiltisti myönnettävä lisäresursseja.

Viidenneksi alueelle alun perin myönnetty rahoitus tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan todellisuudessa syntyneitä kustannuksia. Alueilla on siis vahva kannustin käyttää myönnetyt resurssit viimeistä euroa myöten.

Kuudenneksi valtuutetuille on suunniteltu tuhansien eurojen piilopuoluetukea. Valtakunnallisesti kyse on miljoonista euroista.

Tulevien päättäjien vastuulle jää tärkeä tehtävä. Riittääkö asiantuntemus, käsitys kokonaisuuksista, kokemus toimivista käytänteistä ja ennen kaikkea, löytyykö vastuullisuutta tiukkaan talouteen?

Riitta Kuismanen

Sote-alan opettaja

puoluevaltuuston pj. (kd.)

Pirkkala

Lue lisää

Aluevaaleissa äänestetään lähipalveluista

Sopiva aika korjata pelastuslaitosten ongelmat

Yle uutiset: Pienten kuntien yhteinen pulma: miten saada ääni kuuluviin hyvinvointialueella? Punkalaidun haluaa pitää lähipalvelunsa

Potilasasiamiesten asema vahvistettava