LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Mielipide

Kipsin ristiriita

Nyt tuskaillaan lannoitteiden korkeista hinnoista. Toisaalta kehotetaan levittämään kipsiä pelloille. Tässä on huomattava ristiriita.

Juuri kipsin erottaminen fosforimineraalista aiheuttaa seoslannoitteen korkean hinnan. Kipsiä tulisi käyttää ainoastaan sellaisiin kohteisiin, jota kautta fosfori välittömästi kulkeutuu vesistöihin.

Antero Soranta

Hamina

Lue lisää

Korona opetti omavaraisuutta

Happikadon aiheuttamia kuolleita merialueita tiedetään yli 400 – vain harva on toipumassa

Peltojen kipsikäsittely laajenee rannikolla Itämeren tilan parantamiseksi – tavoitteena käsitellä noin 65 000 hehtaaria peltoa

Puoli miljoonaa viljavuusnäytettä: Peltojen fosfori hupenee, mutta hiiltä sitoutuu