Mielipide

Vastuullisuus on Stora Enson tavoite

Vesa Nuolioja vastasi kirjoitukseeni ”Keinoja metsän monimuotoisuudesta huolehtimiseen” (MT 26.11.). Tekstissään Nuolioja toi esille huolensa Pihtiputaan ja Kinnulan välille rakennettavan ison tuulivoimapuiston vaikutuksesta metsien monimuotoisuuteen, ja että tuulipuisto olisi suunnitteilla Stora Enson omistamiin metsiin.

Stora Enso ei ole mukana kyseisessä hankkeessa. Emme omista Suomessa metsää, vaan ostamme puuta metsänomistajilta ja tarjoamme heille metsä­palveluita. Puunhankinnan ja metsänhoidon yhteydessä teemme vastuullisuustyötä, jossa keskitymme muun muassa lisäämään metsänomistajien tietoisuutta metsien monimuotoisuuden merkityksestä. Siihen pyrin myös alkuperäisessä kirjoituksessani.

Niina Partanen

ympäristöpäällikkö

Stora Enso Metsä

Iisalmi

Lue lisää

Metsänomistajat ottivat tuulivoimahankkeen kilpailutuksen omiin käsiinsä Lapualla ja Nurmossa – tarjouksia tuli peräti seitsemältä yritykseltä

Stora Enson monimuotoisuus

Minun monimuotoisuustekoni

Keinoja metsän monimuotoisuudesta huolehtimiseen