Mielipide

Liikenteessä suuret mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen

Bio- ja maakaasu sekä LNG sopivat myös raskaaseen liikenteeseen.

Liikenneministeriön mukaan kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöt ovat paria viime vuotta lukuun ottamatta laskeneet vuodesta 2008 lähtien, vaikka autojen määrä on kasvanut. Muutosta on silti varaa vielä kiihdyttää.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP julkaisivat viime viikolla raporteissaan hälyttäviä tuloksia ympäristömme tilasta ja hiilidioksidipäästöistä. Raporttien tulokset julkistettiin Saksan Bonnissa viime viikolla alkaneen kansain­välisen ilmastokokouksen alla. Ne tulee ottaa vakavasti.

Vuonna 2016 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvoi WMO:n mukaan 50 prosenttia nopeammin kuin viime vuosikymmenellä keskimäärin. EU:n päästökaupan ulko­puolisten sektoreiden hiilidioksidipäästöistä 40 prosenttia tulee liikenteestä.

Suomen hallitus onkin asettanut kunnianhimoiset tavoitteet päästövähennysten osalta vuoteen 2030 mennessä.

Esimerkiksi kivihiilen käyttö pyritään lopettamaan kokonaan, ja liikenteen kasvihuonepäästöt aiotaan puolittaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi täytyy hyödyntää kaikkia käytössä olevia keinoja.

Tällä hetkellä Suomeen on rekisteröity liki 100 000 raskasta ajoneuvoa. Raskaan liikenteen määrä maantie­liikenteessä ei ole lähiaikoina vähentymässä. Liikenteestä syntyy suuri määrä hiilidioksidi­päästöjä muiden päästöjen ohella.

Liikenne onkin yksi lupaavimmista sektoreista päästöjen leikkaamiseksi. Bio- ja maa­kaasu sekä etenkin nesteytetty maakaasu (LNG) tarjoavat loistavan mahdollisuuden hiilidioksidi­päästöjen vähentämiseen. Matalampien hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjen ohella raskaat ajoneuvot eivät tuota käytännössä lainkaan partikkelipäästöjä.

Siirtymä LNG:hen on kilpailuetu myös kuljetus­yrittäjille. Polttoaineen puhtaudesta johtuen ajoneuvossa on vähemmän huoltokohteita, ja LNG:llä kulkevat ajoneuvot tuottavat myös vähemmän melusaastetta.

Yhdellä tankkauksella LNG:tä raskaalla ajoneuvolla pääsee jopa 1 500 kilometriä. Tällä hetkellä Suomessa on neljä LNG:tä tarjoavaa pilotti­tankkausasemaa. Gasum on sitoutunut vastaamaan kasvavaan kysyntään rakentamalla niitä lisää.

UNEP kehotti raportissaan maailman maita kiristämään ilmastotavoitteitaan nopeasti. Tällä hetkellä maiden antamat päästösitoumukset käsittävät vain kolmasosan siitä määrästä, joka tarvittaisiin Pariisin ilmastosopimuksen päästörajoitustavoitteeseen pääsemiseksi. Tavoitteilla pyritään estämään ilmastonmuutoksen vakavimmat seuraukset.

Kuluttajina voimme tehdä oman osamme valinnoillamme. Meidän on oltava jatkossakin eturintamassa uuden teknologian hyödyntämisessä ja innovaatioiden käyttöönotossa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Jani Arala

yksikön päällikkö, myynti, liikenne

Gasum

Lue lisää

Kaasuautoista 40 prosenttia käyttää biokaasua

Lanta ilmastoa parantamaan

Valtion ensimmäinen alus siirtyi käyttämään biokaasua – "Meriliikenteen vähäpäästöisin polttoaine"

Harvinainen näky: Tämä Volvo kulkee kolmella polttoaineella ja mahdollisimman pienillä päästöillä