Mielipide

Jättikokoisilla tuulivoimaloilla tehdään ihmiskokeita

Suomen tuulivoimasta 44 prosenttia on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan ely­keskuksen alueelle. Maakunnan täyttyminen tuulivoimaloilla näkyy maisemassa, ja samalla olemme saaneet tuta, kuinka tuulivoimayhtiöt ovat härskisti painostaneet alueemme ihmisiä saadakseen rahasamponsa pyörimään.

Se, miksi valtaosa Suomen tuulivoimasta on rakennettu yhden elyn alueelle herättää ihmetystä. Ovatko viranomaislausunnot samankaltaisia joka puolella Suomea? Täällä Pohjois-Pohjanmaalla lähes kaikki tuulivoimahankkeet tuntuvat saavan viranomaisilta hyväksynnän, ja tähän kunnat tukeutuvat lopullisia päätöksiä tehdessään.

Tuulivoimaloiden tehot ovat moninkertaistuneet, mutta ohjeistus melun, välkkeen, maisemahaitan ja terveysvaikutusten suhteen ovat jääneet jälkeen. Kaavoitus tapahtuu nykyään ohjeistuksella, joka on laadittu alle kahden megawatin voimaloille.

Vuosi sitten valtioneuvosto käynnisti selvityksen voimaloiden terveysvaikutuksista, koska ihmisten pahoinvointi niiden läheisyydessä on lisääntynyt.

Tuulivoiman rakentamiseen liittyvän tiedotuksen hoitaa pääasiassa rakentaja, omien etujensa mukaisesti. Näin tapahtui myös Haapajärvellä. Saksalaisen Infinergies Finland Oy:n toimesta rakennettiin Haapajärven keskustan läheisyyteen yhdeksän 200 metriä korkeaa kolmen megawatin voimalaa.

En tiedä toista kaupunkia, joka olisi kaavoittanut 3–4 kilometrin päähän keskustasta tämän kokoluokan tuuli­voimaloita.

Nyt kun voimalat ovat tovin pyörineet, ovat ihmisten käsitykset muuttuneet. Voimalat pilaavat maiseman, ja aiheuttavat terveysvaikutuksia.

Esimerkiksi häiriöt sydän­tahdistajissa ovat yleisiä, infraäänet aiheuttavat paineen tunnetta korvissa ja verenpaine nousee.

Samainen saksalaisyhtiö suunnittelee nyt tuulivoimahanketta Haapajärven Pajuperälle. Alueelle on tulossa 16 maailman korkeinta asutuksen keskelle rakennettua voimalaa. Nämä kuuden megawatin myllyt kohoaisivat 250 metrin korkeuteen. Nämä jättimäiset laitokset ollaan kaavoittamassa samoin turvaetäisyyksin kuin alle 200 metriä korkeat kahden megawatin laitokset.

Jos Pajuperän tuuli­voima-alue toteutetaan suunnitellusti heti taajaman etelä­puolelle, on asutus jäämässä kahden tuulivoimala-alueen väliin. Ihmis­koe on valmis, missään ei ole koskaan altistettu ihmisiä tässä mittakaavassa jättivoimaloiden terveysvaikutuksille.

Onko voimaloiden tuoma kiinteistöverotuotto todella riittävä kannuste näiden uhkien rinnalla?

Kuntapäättäjien olisi syytä asettua meidän tuulivoiman uhrien asemaan. Hankkeilla tuhotaan meidän asuin­ympäristömme ja kiinteistöjemme arvon, sekä vaarannetaan terveytemme.

Tämän kokoluokan jätti­voimalat tulisi rakentaa merelle, missä tuuliolosuhteet ovat parhaimmat mahdolliset, ja samalla ympäristöhaitat mahdollisimman pienet.

Paavo Lähetkangas

Haapajärvi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsästäjille ikävä yllätys: Varkaat tyhjensivät lahtivajatyömaan Haapajärvellä

KPA Unicon toimittaa bioenergiakattilan Haapajärvelle – polttoaineena hyödynnetään havupuun kuorta

Heikki Kumpula on kylähullu ja ylpeä siitä – "Kun ihmiset tuntevat toisensa, he myös välittävät toisistaan"