Mielipide

Tarvitaan Suomen maatalousosuuskunta

Maatalouden kannattavuuden parantamiseksi on mietitty monia eri vaihtoehtoja. Markkinatalous vaatii jatkuvaa hereillä olemista ja aktiivista tuotekehittelyä. Ylitarjonta aiheuttaa tuottajahintojen laskua kuten hyvin tiedämme.

On keskityttävä siihen mitä meillä on ja muilla ei ole, sekä miten asiaa voidaan kehittää alkutuottajien kannalta paremmaksi.

Määrällisesti Suomen maataloustuotanto on pientä esimerkiksi koko Euroopan tuotantoon verrattuna. Suomalaiset tuotteet ovat erittäin puhtaita ja jäljitettävyys ulottuu aina tilatasolle asti. Turvallisuuspoliittisesti ruuantuotannon turvaaminen kotimaassa on erittäin tärkeää.

Ensi ohjelmakaudella tukia leikataan lisää. Mitä tehdään, jos tukitasosta leikataan vielä noin 30 prosenttia, eivätkä tuottajahinnat nouse samassa suhteessa?

Haluammeko parantaa maatalouden kilpailukykyä? Miten saamme markkinoilta parempaa tuottajahintaa? Millä keinoin voimme vaikuttaa positiivisesti maakuntien rakennekehitykseen?

Edellä luetellut asiat ovat vähintään kullanarvoisia, mutta miten pääsemme kaikkien kannalta hyvään lopputulokseen?

Muutaman vuoden kuluttua maatiloja on huomattavan paljon vähemmän kuin tällä hetkellä. Riittääkö se turvaamaan elintarvikkeiden saannin mahdollisten kriisien aikana?

Laskelmissa käytetään arvoja ja kertoimia, mutta mikä on riskikerroin huoltovarmuuden osalta? Nykyinen maailman tilanne edellyttäisi viljan varastoinnin palauttamista ainakin leikkausta edeltäneelle tasolle.

Tilamäärän vähentyessä ja kilpailun kiristyessä on myös huomioitava tuottajien organisaatioiden uudistamistarve. Oli yritystoiminta mitä tahansa, sitä on aina muokattava pikku hiljaa tuottavammaksi.

Valtakunnan tasolla alkutuottajien lukuisten osuuskuntien vähentäminen yhteen parantaisi tuottajien kilpailukykyä markkinoilla. Osuuskunnassa olisivat mukana kaikki tuotantosuunnat.

Näin lisättäisiin koko maaseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä myös muissa yritystoiminnoissa. Siihen tarvitaan maan hallituksen ja kaikkien maatalouden eri järjestöjen sekä viljelijöiden ja tuottajien rakentavaa yhteistyötä.

Euroopassa osuuskuntien välille on jo syntynyt fuusioita. Rakennekehitys tekee ne entistä kilpailukykyisemmiksi. Emme voi jäädä odottamaan, vaan meidän on oltava pari askelta kilpailijoitamme edellä.

Arvoisat päättäjät, viranomaiset ja osuuskuntien omistajat. Yhteistyöllä meillä on mahdollisuus saada aikaan Suomeen yksi merkittävimmistä, ellei merkittävin yritys.

Oikein hoidetulla rakennekehityksellä parannetaan maaseudun, maakuntien ja kaupunkien elinvoimaisuutta sekä mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen. Kerrannaisvaikutukset maatalouden ympärillä mahdollistavat maatiloilla tai maakunnissa liitännäiselinkeinoja, pienyrittäjyyttä tai kokonaan uutta yritystoimintaa koko valtakunnassa.

Mika Ollikainen

maitotilayrittäjä

Lapinlahti

Lue lisää

Suomalainen osuuskuntatoiminta sai kansainvälistä huomiota: "Ei ole itsestään selvää, että osuustoiminnan tila on näin hyvä"

"Isot pörssiyhtiöt alkavat jo osin hyödyntää osuustoimintaan sisään rakennettuja perusajatuksia – paremmin kuin osuuskunnat tekevät sen itse"

Itikan edustajistossa nuorennusleikkaus, kolmasosa jäsenistä nyt alle 35-vuotiaita

Alle puolet nuorista tietää osuuskunnan olevan yritys – "Tulos ei yllätä, mutta syytä huoleen se antaa"