Mielipide

Maatalouden EU-rahat on maksimoitava

Komissio ehdottaa Suomen osalta 430 miljoonan maatalous­tuen leikkauksia seuraavalle ohjelmakaudelle. Tätä ei voi hyväksyä. Se tarkoittaisi maatalouden alasajoa. Tällöin menettäisimme suuren osa elintarvikesektorin 340 000 työpaikasta ja ruoka tuotaisiin Suomeen maailman markkinoilta.

Lisääntyvä kysyntä kiihdyttäisi uusien viljelymaiden raivaamista kehittyvissä maissa, mikä tapahtuisi luonnon kustannuksella.

Meillä viljely pitää yllä arvokkaita kulttuuri­maisemia ja auttaa moni­muotoisuuden säilyttämisessä.

Jos budjetti jää 1,14 prosenttiin jäsenmaiden bruttokansan­tuotteesta, on sen arvioitu leikkaavan maataloustukia viisi prosenttia. Miten tämä tapahtuu? Ei suinkaan tasaisesti kaikilta, vaan tietysti lähtö­kohdat ovat suurten tuottajamaiden viitoittamat.

Valtaosa EU:n maatalous­tuista maksetaan niin sanottuina suorina tukina. Ne ovat hehtaariperusteisia ja perustuvat edelleen vanhoihin satotasoihin, ja niitä suuret tuottajamaat haluavat leikata mahdollisimman vähän. Näin leikkaus ohjautuu toiseen tuki­kokonaisuuteen: maaseudun kehittämistukiin.

Suomi saa tuistaan muihin maihin verrattuna suuren osan juuri kehittämistukina: ympäristö- ja luonnonhaitta­korvauksena. Nämä tuet ovat korvauksia ympäristön hoidosta ja vaikeista ilmasto-­olosuhteista.

Mitä vähemmän suorat tuet leikkaantuvat, sitä enemmän leikataan Suomelle tärkeitä maaseudun kehittämistukia.

EU-komissio suunnit­telee jäsenmailleen mahdollisuutta rahoittaa maaseudun kehittämistä lisää kansallisesti. Tämä ei kuitenkaan auta Suomea, koska maksamme jo nyt lähes 60 prosenttia näistä maaseuturahoista.

Lisäksi ympäristöasioiden vaatimustason pelätään kasvavan. Samaan aikaan ei voi vaatimustaso kasvaa ja budjetti pienentyä varsinkaan, kun maatalouden kannattavuus on jo erittäin huonolla tasolla Suomessa.

Meidän on siis tehtävä kaikkemme, että maataloustukien rahoitus säilyy mahdollisimman korkeana. Sieltä saamme EU-­rahat takaisin parhaiten. Suomen lähtökohtana pitää olla mahdollisimman alhainen netto­maksuosuus. Pohjalla on lupaus, että maatalouden pitää olla kannattavaa koko unionissa.

Toisekseen eri tuki­muotojen välinen osuus ei saa olla lukkoon lyöty. EU:ssa täytyy vähintäänkin löytyä vastaantuloa kaltaisellemme maalle, jonka pohjatukitaso on heikko satotasoon perustuvasta suorasta tuesta, mutta jossa olemme pystyneet pitämään tuotannon yllä maaseudun kehittämis­rahojen turvin.

Kolmanneksi cap on uusittava niin, että ruuantuotanto pysyy maatalouspolitiikan keskiössä.

Pienenevälle tuki­potille ei pidä asettaa maassamme järjettömiä uusia ehtoja, vaan muilta mailta pitää vaatia samoja asioita kuin meiltä.

Vesistöjen hyvän kunnon vuoksi muuallakin kannattaa ottaa maanäytteet ja lannoittaa niiden mukaan. Ruoka­turvallisuuden vuoksi muidenkin kannattaa luopua antibioottien käytöstä rehussa.

Eettisyyden vuoksi muidenkin tulee kiristää eläinten hyvin­vointivaatimuksia. Ilmaston vuoksi muidenkin kannattaa huolehtia ruokinnan optimoinnista ja eloperäisten maiden viljelyä kannattaa jatkaa, sillä ne vähentävät kemial­lisesti tuotetun typen tarvetta.

Neljänneksi: meidän tulee edelleenkin pystyä maksamaan maksimaalisesti tuotantoon sidottuja tukia. Ne kannustavat lisäarvon tuottamiseen. Meidän tulee huolehtia kasvuhakuisten viljelijöiden toimeentulosta, ja siksi vastustan alhaista viljelijäkohtaista tukikattoa.

Nyt jos koskaan tarvitaan Jari Lepän kaltaista maa- ja metsätalousministeriä ja Elsi Kataisen kaltaista europarlamentaarikkoa. He tietävät maatalouden käytännön arjen ja osaavat perustella näkökulmansa EU:ssa.

Vastuunkantoa toivon tällä kertaa myös vihreiltä. Ei toisteta myyräntyötä, joka tapahtui metsien käytön mahdollistamisessa. Säilytetään ruuantuotanto myös arktisessa maassamme, sillä ruoka ei tule kaupasta.

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk.)

maa- ja metsätalousvaliokunnan pj.

Lue lisää

Yli 330 lausuntoa tuli ministeriöön kansallisesta maatalousstrategiasta perjantain määräaikaan mennessä

Vihreät eivät mahdu hallitukseen, jos he haluavat olla yksin oikeassa - se on harmi, sillä puolueella on myös annettavaa

Lähiruokaa kuntien keittiöihin

Vihreiden Ohisalo vaatii maataloustukien täysremonttia – "Tukia kohdistettava kasvispohjaiseen tuotantoon"