Mielipide

Keinovalo tulisi sallia peurajahdissa

Mikäli valkohäntäpeurakantaa halutaan tosissaan pienentää, pitäisi siihen sallia tehokkaammat metsästyskeinot. Metsästysajan pidennys auttaa hieman, mutta harva metsästäjä on halukas entisestään lisäämään peuran metsästykseen käyttämäänsä aikaa.

Keinovalon käytön salliminen olisi helppo ja edullinen tapa tehostaa kyttäysmetsästystä.

Syyskuun jälkeen suurin osa peuroista lähtee liikkeelle vasta säkkipimeällä, joten ilman keino­valoa niitä ei näe ampua.

Keinovalon käyttö on pääsääntöisesti kielletty Bernin vuoden 1979  Euroopan Luonnonsuojelusopimuksen kahdeksannen artiklan mukaan. Kuitenkin yhdeksännessä artik­lassa annetaan mahdollisuus poikkeuksiin.

Sen mukaan esimerkiksi keinovalon käyttökiellosta voidaan poiketa edellyttäen, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja ettei poikkeuksen tekeminen ole haittana kyseisen kannan säilymiselle. Poikkeuksia sallitaan seuraavissa tapauksissa: viljelykasveille, karjalle, metsille, kalastukselle, vedelle ja muunlaiselle omaisuudelle koituvan vakavan vahingon estämiseksi.

Valkohäntäpeuran kohdalla edellytykset poikkeukselle toteutuvat, koska kanta ei vaarannu (sitä säädellään kaatoluvin) ja peurat aiheuttavat vakavaa vahinkoa viljelykasveille sekä tieliikenteelle.

Nykylainsäädäntö johtaa tilanteeseen, jossa kaikkia kaatolupia ei saada käytettyä kohtuullisessa ajassa, ja peuroja joudutaan ampumaan liian hämärässä, jolloin vahinkojen vaara on korkea.

Toisaalta sopivan sään vallitessa muun muassa katuvalaistuksen, kasvihuoneiden, laskettelurinteiden ja satamien keinovalo kantaa niin pitkälle, että lain edellyttämää keinovalotonta metsästyspaikkaa on vaikea Etelä-Suomesta löytää.

Ville Hakanen

Kemiönsaari

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Land: Pimeänäkölaitetta käyttänyt metsästäjä ampui 76-vuotiasta hölkkääjää lonkkaan kauriina

Peurojen lukumäärä hämmästyttää

Autoilijan riski törmätä eläimeen on kasvanut Etelä-Suomessa kolmessa vuodessa lähes 50 prosenttia