Mielipide

Koneen Säätiö vastaa arvosteluun

Jarmo Palokallio kritisoi kolumnissaan (17.9.) BIOS-tutkimusyksikköä ja asetti samalla epäilyksen alaiseksi myös Koneen Säätiön motiivit yksikön toiminnan rahoittajana. Tämän vuoksi on syytä selventää Koneen Säätiön toimintaa riippumattomana tiederahoittajana.

Koneen Säätiö on merkittävä yksityinen apurahasäätiö, joka oli vuonna 2016 suurin yksityinen tutkimusrahoittaja Suomessa. Säätiön toimipaikka on Helsingissä, ja lisäksi se pitää yllä taiteilija-tutkijaresidenssiä Saaren kartanossa Mynämäellä.

Tutkimusrahoitusta jakaessamme käytämme vuosittain vaihtuvia vertaisarvioijia, ja esimerkiksi ympäristötieteen alaan kuuluvia hakemuksia arvioivat ympäristötieteilijät. Tieteen arvioijia on vuosittain parikymmentä, ja myönnämme rahoituksen parille sadalle tutkimushankkeelle.

Koneen Säätiöltä voi hakea rahoitusta myös toimintaan, jossa yhdistetään tieteellistä tutkimusta ja tieteen yleistajuistamista. BIOS-tutkimusyksikkö yhdistää luonnontieteellistä ja yhteiskunta- ja ihmistieteellistä ymmärrystä: mukana ovat esimerkiksi ekosysteemeitä tutkiva kestävyystieteen apulaisprofessori, julkisen ja yksityisen talouden käytäntöjä tutkiva taloustieteilijä sekä kaksi filosofia, jotka ovat tarkastelleet tutkimuksessaan monipuolisesti ympäristökysymyksiä.

Säätiön jakama tutkimusrahoitus myönnetään hakijan työsuunnitelman ja ansioiden perusteella. Apurahoihin liittyy vapaus, eli säätiö ei neuvottele apurahansaajien kanssa siitä, miten apurahansaaja tekee työtään.

Olemme säätiössä huomanneet, että esimerkiksi BIOSin tapa tarttua monialaisesti ympäristökysymyksiin kyseenalaistetaan, koska kannanotot eivät aina ole linjassa etujärjestöjen tai vientiteollisuuden näkemysten kanssa. Mielestämme on kuitenkin aivan selvää, että BIOSin tutkijoiden kannanotot todella perustuvat tieteelliseen tutkimukseen toisin kuin monenlaiset mediassa esiintyvät mielipiteet.

Toiset tieteilijät voivat sitten tarkentaa tai kumota näkemyksiä, jos se on perusteltua. Näin tiede toimii.

Kalle Korhonen

tiedejohtaja

Koneen Säätiö

Lue myös:

Jarmo Palokallion kolumni: Mikä ihmeen BIOS?

Lue lisää

Luonnonmetsien säilyttäminen on yhteinen tehtävä

Koneen Säätiö osti Oululta 1 440 hehtaaria metsää ja lahjoitti sen valtiolle suojeltavaksi

Luonnon monimuotoisuutta katsotaan laput silmillä

Koneen Säätiön rahoilla selvitetään ihmisten suhdetta puihin