Mielipide

Majava vastaa BIOS- kritiikkiin

Maaseudun Tulevaisuuden toimittajan Jarmo Palokallion kolumni (MT 17.9.) sisälsi lukuisia väittämiä, jotka on syytä oikaista.

Palokallio kirjoittaa muun muassa että ”BIOS-tutkimus­yhteisö” olisi joidenkin tutkijoiden mukaan ”Koneen säätiön rahoittama Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen poliittinen nyrkki”.

Tosiasiassa itsenäinen BIOS-tutkimusyksikkö ei harjoita politiikkaa vaan moni­tieteistä ympäristötutkimusta ja tiedeviestintää.

Tutkijoilla on affiliaatioita lukuisiin yliopistoihin mutta ei Jyväskylään. Koneen Säätiön rahoittamien toimintojen lisäksi olemme osa neljän eri yli­opiston tutkimus­ryhmien muodostamaa WISE-­konsortiota, jota rahoittaa Suomen ­Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Palokallio kuvaa BIOS:in YK:n ilmastosopimuksen maaraportista laatiman tiedotteen sisältöä seuraavasti: ”Sanoma kuuluu, että maapallo tuhoutuu, jos Suomi lisää hakkuitaan.”

Tiedotteen numerotiedot on lainattu suoraan ilmastosopimuksen maaraportista. Raportin taulukot kertovat, että Suomi ei tule saavuttamaan sille asetettuja ilmasto­­tavoitteita.

BIOS laati tiedotteen, koska julkisessa keskustelussa esitetään jatkuvasti raportin kanssa ristiriitaisia tietoja Suomen ilmastopäästöjen kehityksestä.

Suomen Ilmastopaneelin selvitykset, valtioneuvoston tilaamat energia- ja ilmasto­strategian vaikutusarviot, Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyö­järjestön EASAC:in raportit, lähes 800 johtavan kansainvälisen tutkijan allekirjoittama tutkijakirje, sekä lukemattomat muut tieteelliset viitteet vahvistavat metsä­nielujen pienenemisen haitalliset ilmastovaikutukset.

BIOS:in viestinnästä ei ole tähän mennessä löydetty asiavirheitä. Myöskään uusia tutkimustuloksia, jotka kiistäisivät hakkuiden kasvun metsien hiilinielua pienentävän vaikutuksen, ei ole esitetty.

Antti Majava

väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja itsenäisessä BIOS -tutkimusyksikössä

Lue lisää

Luonnon monimuotoisuutta katsotaan laput silmillä

Bios-tutkijat vaativat metsänomistajille korvauksia ja kannustimia hiilen sidontaan – "Otettava viipymättä käyttöön"

Koneen Säätiö vastaa arvosteluun

EU:n hakkuiden rajoitus siirtäisi hakkuut muualle