Mielipide

Toiminnan aika on nyt

Meillä on mahdollisuus kehittää uutta teknologiaa, jolla estämme maapallon lämpötilan nousua.

Hallitus esittää kivihiilen käytöstä luopumista sähkön- ja lämmöntuotannossa 1.5.2029 lähtien. Suomi on ensimmäisiä maita maailmassa, jossa näin tapahtuu.

Pitkäjänteisen energia­politiikan tavoitteena on, että Suomi luopuu asteittain kaikesta fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa ja siirtyy kohti päästötöntä järjestelmää.

Ensimmäisenä kannattaa lopettaa kivihiilen käyttö. Suurin hiilenkäyttäjä Suomessa on Helsingin kaupunki.

Liikenteeseen tulee lisää biopolttoaineita, lämmitykseen ja työkoneisiin biopoltto­öljyä. Yhdessä muiden energia- ja ilmastostrategiassa asetettujen tavoitteiden kanssa liikenteessä on mahdollista päästä 50 prosentin päästö­vähennyksiin vuonna 2030.

Liikenteen ja lämmityksen päästövähennysten lisäksi velvoitteiden avulla lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja supistetaan tuonti­öljyn käyttöä.

Ilmastonmuutosta koskevat varoitukset ovat mediassa jokapäiväisiä. Tiedot perustuvat maailmanlaajuisiin tutkimuksiin. Emme voi tietää, miten ilmastonmuutos lopulta vaikuttaa.

Lämpeneminen kuitenkin näkyy jo jääpeitteen nopeana vähenemisenä Jäämerellä, mannerjäätiköiden sulamisena, sään ääri-ilmiöiden lisääntymisenä sekä eläimistön ja kasviston muutoksina maa­pallolla. Toimien aika on nyt.

Suomi on maailman kehittyneimpiä maita. Meillä on mahdollisuus kehittää uutta teknologiaa, jolla estämme maapallon lämpötilan nousua. Kannattaa olla edelläkävijä tässä joukossa.

Rakentamisessa kannattaa lisätä puun käyttöä. Liikenteessä öljyä voidaan korvata biokomponenteilla, ja lopulta pitää pyrkiä kokonaan eroon öljyn käytöstä polttoaineena.

Samoin tulevaisuudessa muovia korvataan uusiutuvilla materiaaleilla yhä enemmän. Puusta ja muista luonnon­tuotteista on moneksi.

On valitettavaa, että monet maailman suurimmat maat suhtautuvat välinpitämättömästi kansainvälisiin sopimuksiin ja jopa irtautuvat yhteisesti sovituista päästö­rajoituksista.

Meillä on velvollisuus toimia siten, että myös meidän jälkeemme tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan elin­kelpoisesta maapallosta.

Ari Torniainen

kansanedustaja (kesk.)

ympäristövaliokunnan jäsen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Harkintaa kannanottoihin

Maatalous on ratkaisu ilmastonmuutokseen

Äänestää rytkäyttäkää eduskunta- ja eurovaaleissa