Mielipide

Valiokunta parantaa tuottajan asemaa

Haluan oikaista europarlamentaarikkojen Sirpa Pietikäisen (kok./EPP), Heidi Hautalan (vihr./Greens) ja Liisa Jaakonsaaren (sd./S&D) lausuntoja epäreilujen kauppatapojen direktiivistä (MT 7.11. Ne vievät mielestäni keskustelua väärille urille.

Niille jotka sanovat, että Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta otti ja pilasi hyvän direktiivin muistutan, että EU-parlamentin 600 mepin enemmistö vaati direktiiviä vuonna 2016 juuri maatalousvaliokunnan vaatimuksesta. Sen seurauksena komissio antoi direktiiviehdotuksen keväällä 2018. Direktiivin käsittely on kesken.

Olemme maatalousvaliokunnassa tehneet töitä, että tuottajan asemaa elintarvikeketjussa parantava direktiivi saadaan nopeasti voimaan. Tämä on tärkeää, sillä tuottajien tulotaso on vain 40 prosenttia muiden alojen keskiarvosta.

Nykytilanteeseen tarvitaan nopeasti muutos, sillä maatalousbudjettiin on ehdotettu leikkauksia seuraavalle EU:n rahoituskaudelle. Direktiivi on saatava voimaan ennen kevään 2019 EU-vaaleja, sillä muuten asian käsittely viivästyy merkittävästi seuraavan parlamentin ja komission järjestäytymisen takia. Siksi kannatin direktiivin nopeaa käsittelyä lokakuun täysistunnossa.

Olemme istuneet nyt kaksi kierrosta trilogineuvotteluissa EU:n komission ja Itävallan johtaman jäsenmaiden neuvoston kanssa, missä direktiivin yksityiskohdat hiotaan kuntoon. Jo nyt näyttää selvältä, että uutisessa (7.11.) viitatut maatalousvaliokunnan kantaan livahtaneet muutosehdotukset pudotetaan pois lopullisesta direktiivistä.

Olen todennut useaan kertaan, että nämä saksalaisten EPP-ryhmän meppien tekemät ehdotukset korkeampien eläinten hyvinvointi- ja ympäristöstandardien tai kaupan hankintayhteistyön kieltämisestä ovat järjenvastaisia. Äänestin maatalousvaliokunnassa näitä ehdotuksia vastaan.

Pidän EU-komission ehdottamaa etenemistapaa järkevänä, jossa EU-tasolla säänneltäisiin kahdeksan merkittävimmän epäreilun kauppatavan kieltämisestä. Sen sijaan jäsenmaille on annettava täydet valtuudet mennä omassa lainsäädännössään reilusti EU:ta pidemmälle tuottajan aseman suojaamisessa.

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen (kesk./ALDE)

ALDE-ryhmän neuvottelija epäreilujen kauppatapojen direktiivissä

Lue lisää

Ruokaketjun haasteet on selätettävä

Europarlamentaarikko Katainen: Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen ei ole saatavissa pikavoittoja poliittisilla julistuksilla tai hallituskortin heiluttelulla

Päästöt vähenevät yhteistyöllä, eivät syyttelyllä

On epäisänmaallista ajaa metsävaltaa EU:lle