Mielipide

Lunastuslaki on torso edelleen

Hallituskauden alkaessa hallitus­puolueet yksimielisesti kirjasivat hallitusohjelmaan lunastuslain uudistamisen. Maanomistajien epäreiluksi kokema nykyinen lunastuslaki olisi jo kaivannut uudistamista ja sopeuttamista nykyaikaan. Valitettavasti tämä jäi jälleen tekemättä.

Oikeusministeriön käytävillä kuiskutellaan, että nykyisessä laissa ei olisi mitään ongelmia. 1970-luvulta peräisin oleva laki ei vastaa enää tämän päivän tarpeita. Se suosii yhtiöitä ja kuntien talouden paikkausta yksityisten maanomistajien kustannuksella.

Monet maanomistajat kokevat, ettei heillä todellakaan ole perustuslaissa turvattua omaisuudensuojaa, kun puhutaan maan lunastamisesta. Nykyisen lunastuslain mukaan lunastetuista maista saa täyden korvauksen. Todellisuudessa maksettavalla korvauksella ei pystyisi hankkimaan edes vastaavaa maa-aluetta.

Lisääntyneen tuulivoimarakentamisen myötä rakennetaan entistä enemmän voimalinjoja, joissa lunastamiseen liittyvät muodolliset kuulemiset ja toiveidenkuuntelu on kiristänyt monen maanomistajan hermoja. Metsää hakataan uusien entistä leveämpien linjojen alta pois ja korvaus on menetetystä metsä­omaisuudesta nimellinen.

Yhtiöt ovat haluttomia tekemään rakennusratkaisuja maanomistajien eduksi, vaan menevät usein helpoimman kautta.

Vain luonnonsuojelu­alueilla tehdään pakon edessä yhtenäistä rakentamista vanhojen linjojen yhteyteen.

Valitettavasti lunastuslaki mahdollistaa tällä hetkellä tällaisen laiskuuden suunnittelussa.

Voimalinjat ovat välttämättömiä ja huoltovarmuus pitää varmistaa koko maassa. Tätä ei kuitenkaan pidä tehdä pelkästään maanomistajien kustannuksella, ilman yh­tiöiden vastuuta.

Jo ilmaston­muutoksen nimissä tarvitsemme enemmän metsiä Suomeen, ei ylimääräisiä turhia joutomaita voimalinjoille.

Lunastaminen ei saa olla myöskään kunnille lunastetun maan arvonnousun kalastusta. Korvaukset pitää olla lunastuksessakin todelliset. Siksi lunastuslain uudistamisen pitää edetä viivyttelemättä.

Juha Pylväs

kansanedustaja (kesk.)

Ylivieska

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hallitusohjelman voittajana selviää tupakoimaton, pienituloinen eläkeläinen

Työllisyyteen panostaminen on tulevaisuuspolitiikkaa

Tekemättä ei voi jättää