Mielipide

Moottorikelkkareitin virallistaminen – hyöty vai haitta maanomistajalle?

Lukijalta 28.12.2018

On tärkeää erottaa, mikä on virallisen moottorikelkkareitin ja sopimukseen perustuvan moottorikelkkaväylän ero.

Mielestäni maanomistaja on heikommassa asemassa, jos hänen maillensa tehdään virallistettu reitti. Reitti on silloin rasitteena. Sitä ei niin vain voi siirtää. Se on ja pysyy maanomistajan vaihtuessa.

Sopimuksiin perustuva väylä taas ei ole maanomistajalle pysyvä rasite. Oleellista on, että väylä on mahdollista siirtää tai siirrättää pois, jos maanomistaja tarvitsee väylän kohdalla olevia maita muuhun tarkoitukseen.

Virallistetuista reiteistä rahallinen korvaus on hyvin pieni verrattuna mahdollisiin haittoihin nähden. Myöhemmin kyseiseltä alueelta ei tule metsätuloja tai mahdollisia väylänvuokraustuloja. Kuusi metriä leveällä reitillä ei puusto kasva.

Epävirallisilla väylillä voidaan periä reiteiltä käyttö­maksua käyttäjiltä, ja maanomistaja voi saada korvauk­seen väylän alle jäävästä maa-­alueesta. Epävirallisia väyliä ei ylläpidetä yhteis­kunnan piikkiin, vaan käyttömaksuilla katetaan aiheutuneita kuluja.

Usein kelkkailijat tuntuvat olevan valmiita maksamaan pientä käyttömaksua väylien käytöstä.

Hyvät savottatiet ovat varsin koominen ja huvittava perustelu puolustella virallisia reittejä. Virallisilla reiteillä ei metsänomistaja voi kuuleman mukaan mennä savottaan ihan milloin vain.

Reitin käytössä ollessa traktorilla ei saa vapaasti ajella. Virallinen reitti ei siis ole täysin vapaasti maanomistajan omassa savottakäytössä.

Virallinen reitti voi heikentää maanarvoa. Se voi rajoittaa mahdollista myöhempää maankäyttöä. Reitti voi tuoda rajoituksia rakennuslupa-asioissa.

Joutuuko maanomistaja itse korjauttamaan viralliset reitit, jos sinne jää savotasta huomattavia maastojälkiä? Käsittääkseni joutuu.

Reittejä voidaan käyttää mahdollisesti tulevaisuudessa myös mönkijäkäytössä.

Moottorikelkkailu on harrastus kuin mikä muukin harrastus tahansa. Väylien suunnittelu yhteistyössä maanomistajien kanssa tuntuisi järkevämmälle, kuin pakkokeinot maanomistajia kohtaan.

Mielestäni virallinen reitti ei ole maanomistajan etu.

Suomessa tulisi antaa arvoa yksityiselle omaisuudelle. Valitettavasti aina ei ole näin.

Minna Reijonen

Kuopio

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT