Mielipide

Ilmastonmuutoksen Hullut Päivät

Meneillään on puolueiden, poliitikkojen ja asiantuntijoiden Hullut Päivät, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä. Ei se näin voi jatkua!

Jotta aihe ei aiheuttaisi liikaa uhkakuvia ja pelkoja, pitäisi löytää yhteinen näkemys, mitä sen haasteen edessä pitäisi tehdä.

Kunnat joutuvat todella valintojen eteen. Millä tuotetaan kaukolämpö ja sähkö? Millä polttoaineella joukkoliikenne­välineet kulkevat tulevaisuudessa? Mitkä on kuntien omien ajoneuvojen poltto­aineet?

Mistä materiaalista rakennetaan uusia julkisia rakennuksia? Kuinka kaukaa otetaan ruokapalveluiden raaka-­aineet? Millainen painoarvo annetaan kouluissa ympäristötietoisuuden lisäämiselle?

Avainasemassa on kyky hankkia tietoa ja rohkeus tehdä päätöksiä. Meillä Pudasjärvellä tästä on jo kokemusta.

Vuonna 2009 kaupunki käynnisti tutkimushankkeen, jossa selvitettiin hirsirakentamista kaupungin investoinneissa ja sen vaikutuksista ilmastoon.

Myönteiset tulokset ja ensimmäisten rakennusinvestointien käyttökokemukset johtivat lopulta siihen, että kaupungin tulevien rakennusinvestointien ensisijaiseksi rakennusmateriaaliksi on valittu yksimielisesti hirsi ja puu yleensä.

Kaikki uudet julkiset rakennushankkeet on sittemmin toteutettu hirrestä, ja uusia on jo tulossa.

Puurakentaminen on saanut keskusteluissa sen arvon, joka metsistä rikkaalle maalle kuuluukin.

Liikenteen päästöistä puhutaan paljon, mutta uusia käytäntöjä miettiessä pitää tarkkaan harkita, miten ne soveltuisivat alueille, joissa auto on ihmiselle suorastaan elinehto pitkien etäisyyksien vuoksi.

Suuremmissa kaupungeissa ja Etelä-Suomen tiheissä väestökeskittymissä toimivat ratkaisut eivät sellaisenaan välttämättä sovellu koko maahan.

Kunnissa tämä asia on otettava myös mahdollisuutena miettiä samalla uutta. Nyt on ”tuhannen taalan paikka” iskeä tulevaisuuteen.

MTK:n metsävaltuus­kunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola viittasi Iijokiseudun kolumnissaan (9.1.) biokaasuautoilun merkityksestä tulevaisuudessa. Biokaasun jalostamisen mahdollisuuksista ja sen kehittämisestä tulisi erityisesti maaseudun kuntien olla aloitteellisia.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen idea on meillä kaikilla tiedossa. Jokainen meistä pystyy vaikuttamaan myös omilla arkielämän ratkaisuillaan.

Jotta tämä henkilökohtainen panos tulisi lähemmäksi, valtiovallan ja yleensä julkisen yhteisön tulee osoittaa, että ilmastonmuutoksen hillintä on yhteinen ja yhteisillä periaatteilla sovittu.

Ilmasto-ohjelmat eivät saa kuitenkaan johtaa siihen, että kansalaisten eriarvoisuus eri muodoissa lisääntyisi. Tästä ihmisiä kohtaavasta eriarvoisuuden kokemisesta on meillä huolestuttavin esimerkki syksyn Ranskan-tapahtumat.

Vesa Riekki

metsuri

Pudasjärvi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsä on mitä parhain ilmastonmuutoksen puskuri – maksimilämpötilojen nousu metsäympäristössä luultua hitaampaa

MTK-väki optimistisena: "Olemme ratkaisu, jota maailma vielä kiittää"

Viljely on lisännyt metsien kasvua