Mielipide

Suomi on osa globaalia ruokaturvaa

Ilmasto lämpenee vääjäämättä. Tulevaisuudessa tämä vaikuttaa ruuan tuotantoon maailman­laajuisesti.

Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä nykyiset viljelyalueet Etelä-Euroopassa kärsivät yhä kovemmista kuivuusjaksoista. Tämän seurauksena viljavyöhyke siirtyy yhä pohjoisemmaksi, samalla kun meillä kotimaassa kasvukausi pitenee.

Muutokset aiheuttavat uudenlaista muuttoliikettä. Viljely- ja laidunnuskelpoiset alueet meillä pohjoisessa ovat entistä merkittävämpiä globaalia ruokaturvaa ajatellen.

Tulevaisuutta silmällä pitäen onkin ensiarvoisen tärkeää huolehtia kotimaamme viljelymaista sekä maaseudun infrasta.

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi täytyy ruuantuotannossa huomioida paremmin maan kasvukunto ja hiilen sitominen maaperään esimerkiksi nurmiviljelyn ja laidunnuksen keinoin.

Maataloudessa on päästävä irti riippuvuudesta fossiilisesta energiasta – eli päästävä oma­varaisuuteen tuotanto­panoksissa, kuten lannoitteissa ja polttoaineissa.

Tämä saavutetaan kehittämällä ravinteiden kiertoa, tilojen omaa energiantuotantoa ja muun muassa sitomalla typpi maahan biologisesti. Suomen tulisi olla tässä tutkimuksen ja kehityksen kärkimaa.

Sään ääri-ilmiöt koskevat myös Suomea. Ilmastollisesti järkevien viljelytekniikoiden ja esimerkiksi kasvipeitteisyyden lisääminen turvaavat maata myös rankkasateiden aiheuttamilta tuhoilta.

Samaan aikaan meidän tulisi aktiivisesti kehittää vakuutusjärjestelmiä satovahinkojen varalle, jotta viljelijöiden toimeentulo olisi turvattu myös katovuosina.

Kulutusta tulee suunnata kasvispitoisempaan ruoka­valioon ja samalla lisätä resursseja ja rahoitusta entistä eettisempään ja eläinystävällisempään ruuantuotantoon.

Meidän tulisi nopeasti ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot kannattavuuden parantamiseksi kotimaisessa ruuan­tuotannossa siten, että päästäisiin massakeskeisestä tuotannosta kohti laatukeskeistä, ilmastoviisasta ja sosiaalisesti kestävää tuotantoa.

Meidän tulee myös pohjoismaissa kantaa oma vastuumme. Ennakoimalla ja suuntaamalla maaseutumme kehityksen kestävään ja reiluun suuntaan voimme olla omalta osaltamme varmistamassa globaalia ruokaturvaa.

Maanviljelytekniikoita parantamalla sekä eettiseen ja ilmastoviisaaseen tuotantoon keskittymällä varmistetaan kotimaan peltojen ja maaseudun elinvoima myös tulevaisuudessa.

Minna Hölttä

monialayrittäjä

Valkeakoski

Maisa Juntunen

maidontuottaja

Kangasniemi

Lue lisää

Tuoreilla mailla hakkuuaukotkin sitovat hiiltä tehokkaasti

Olli Rehn: Suomi on realistisen vihreyden edelläkävijä ja kiertotalouden huippumaa

Suomella on hallussaan satumainen aarre: Runsaiden vesivarojen ansiosta maataloutemme voisi olla hyvinkin karjatalousvaltaista, linjaa professori

Glasgow päättyi mahalaskuun