Mielipide

Sote-uudistus edelleen perustuslain vastainen

Miksi keskus- sairaalat eivät voisi jäädä maakuntien omistukseen kuten nykyisin?

Mielestäni hallituksen uusinkin sote-paketti on perustuslain vastainen.

Olipa kyseessä sitten osake­yhtiö tai nyt esitetty maakunnan liikelaitos, jonka johto olisi kokonaan irti vaaleilla valitusta valtuustosta, maakunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet äänioikeutta käyttämällä muodostuisivat etäisiksi, käytännössä olemattomaksi.

Perustuslain mukaan ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon”. Nyt sitä olennaisesti vaikeutettaisiin, koska maakunnallinen liikelaitos ei olennaisesti eroaisi osakeyhtiöstä.

EU:n lainsäädäntö ei estä julkista valtaa, valtiota, maakuntaa tai kuntaa tuottamasta sosiaali- ja terveyspalvelua, kuten ne nykyisin tekevät. Palvelujen pakollinen kilpailutus monipolvisine kriteereineen, valvontoineen ja byrokra­tioineen on hallituksen oma tavoite.

Toinen sote-paketin kummallisuus on nykyisten kiinteistöjen siirtäminen uudelle valtakunnalliselle yhtiölle. Keskussairaalat siirtyisivät yhtiölle, joka antaisi vastikkeeksi maakunnille ja valtiolle yhtiön osakkeita.

Lisäksi maakunnille tulisi velvollisuus tiettyyn rajaan saakka käyttää yhtiön tiloja ja maksaa niistä vuokraa. Kyseessä olisi eräänlainen pakko­monopoli.

Miksi keskussairaalat eivät voisi jäädä maakuntien omistukseen kuten nykyisin? Onko tarkoitus, että tämän Keskussairaalat Oy:n osakkeita myytäisiin myöhemmin sijoittajille, esimerkiksi ulkomaille?

Eiköhän maakunnat itse osaisi hoitaa ja kehittää kiinteistöjään parhaiten. Ovat tähänkin asti osanneet, ainakin yhtä hyvin kuin valtio.

Vähälle huomiolle keskustelussa on jäänyt kuntien asema. Niiltä poistuisi noin kaksi kolmasosaa tehtävistä. Jäljelle jäisivät lähinnä opetustoimi, jonka osuus menoista olisi noin 80 prosenttia.

Alkuperäiset ja ensimmäiset kunnille kuuluneet tehtävät, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto kiellettäisiin. Sote-lait pudottaisivat kunnallisvero­prosentin alle 10 prosenttiin, jolla opetustoimen lisäksi ei juuri muuta voi tehdäkään.

Tosin suuret kaupungit voisivat päästä pälkähästä. ­Soten toimeenpanolain mukaan maakunta voisi siirtää järjestämisvastuun muun muassa suuremmille kunnille. Ne siis järjestäisivät oman palvelunsa itse, mutta olisivat maakunta­hallinnossa järjestämässä muiden kuntien palveluja.

Kyösti Virrankoski

entinen europarlamentaarikko (kesk.)

Kauhava

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Päätän itse vesilläni

Sairaalarakentaminen käy vilkkaana koko Suomessa – kahdeksan vuoden kuluessa rakentamiseen investoidaan viisi miljardia euroa

Valtiovalta sortaa työeläkkeellä olevia