Mielipide

Koti on paras paikka

Näin vastaa moni ikääntynyt ja nuorempikin kysyttäessä, miten hän toivoisi voivansa loppuelämänsä elää. Koti on yleensä paras ja luontevin paikka niin pitkään kuin mahdollista.

Aina ikääntyneen kunto tai voimat eivät kuitenkaan salli kotona asumista. Kodista voi tulla oman kunnon, toimintakyvyn tai muistin heikentyessä turvaton ja jopa vaarallinen paikka.

Laitoshoitoa tarvitaan, jos on kyse hoidettavasta sairaudesta. Aina näin ei kuitenkaan ole.

Ikääntynyt voi olla hauras, pelokas ja potea alkavaa muisti­sairautta mutta hänellä on kuitenkin omaa toimintakykyä jäljellä. Tällöin yksi parhaimmista ratkaisuista on kodinomaisten olojen ja pysyvien ihmissuhteiden perhehoito.

Vanhuspalvelulaki määrittelee elementit hyvään hoitoon ja palveluihin. Lain mukaan iäkkään henkilön pitää kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi.

Hänen pitää voida myös ylläpitää sosiaalista vuoro­vaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Ulkoilu ja kulttuuri­palvelut sisältyvät hyvään elämään.

Nämä kaikki elementit toteutuvat luontevasti ja hyvin tuettunakin laitoshoitoa edullisemmin perhehoidossa.

Vuonna 2015 lakiin tulleet osavuorokautinen perhehoito ja perhehoito hoidettavan kotona vastaavat siihen, että apua ja tukea pystytäänkin räätälöimään hyvin moniin hoivan ja huolenpidon tarpeisiin.

Perhehoitoliiton mukaan olennaista on, että perhe­hoidossa pystytään vaalimaan henkilön elämäntarinaa osana yhteistä kokonaisuutta. Tämä edesauttaa myönteisen ilmapiirin säilymistä, osallistumista ja vuorovaikutusta.

Vaikka vanhus ei enää voisi asua omassa kodissaan, hän saa perhehoitokodissa elämäänsä kaikki kodinomaiset elementit. Aamupuurot, päiväkahvit ja iltapalat nautitaan yhteisessä pöydässä.

Mahdollisuuksien ja halunsa mukaan vanhus voi päästä myös osallistumaan kodin askareisiin. Aivan kuten normaalissakin elämässä.

Perhehoidossa iäkäs ei ole yhden hoitajan vastuulla. Ympärillä on parhaimmillaan useita eri-ikäisiä ihmisiä. Vellovassa vanhuspalvelu­keskustelussa perhehoitoa ­ei ole syytä unohtaa.

Aila Paloniemi

kansanedustaja (kesk.)

Perhehoitoliiton pj

Lue lisää

Liikunta pumppaa pirteyttä aivoihin

Omaishoitajuudesta ammatti

Huoli-ilmoitus tunnetaan edelleen turhan huonosti – koronatilanne on todennäköisesti lisännyt ilmoitusten tekemistä ikääntyneistä

THL:n tutkimus: Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä yli 90 prosenttia täytti henkilömitoituksen