Mielipide

Karhisen ehdotukset käytäntöön

Lukijalta 04.03.2019

Hallitus antoi Reijo Karhiselle tehtäväksi selvittää, millä keinoin maatalouden yrittäjätuloa voidaan nostaa vuositasolla 500 miljoonaa euroa. Taustana, että yrittäjätulo on pudonnut 70 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kilpailulain mukaan Suomen kaksi suurinta kauppaketjua ovat määräävässä markkina-asemassa. Karhinen toteaa, että tämä lain tulkinta on jäänyt ”kuolleeksi kirjaimeksi”, se ei vaikuta kauppojen toimintaan eikä viranomainen sitä valvo.

Kilpailuviranomaisen toiminta näyttääkin mahdollistaneen kaupan aseman vahvistumisen. Karhinen toteaa myös, että päivittäistavarakaupan kannattavuus on Suomessa eurooppalaisittain erittäin hyvä.

Ratkaisuksi esitetään määräävässä markkina-asemassa olevien kaupan toimijoiden velvoittaminen myymään tukkukaupoistaan pienille toimijoille tuotteita samaan hintaan, joilla ne myyvät niitä sisäisesti. Tämä avaisi keskittynyttä markkinaa.

Karhinen vertaa tätä Valion tilanteeseen, joka joutuu myymään maitoa omakustannus­hintaan muun muassa kaupalle. Tämä itse asiassa selittää osaltaan sen, miten kauppa pystyy ”saalistushinnoittelemaan” omalla tuotemerkillään olevilla maitotuotteilla.

Toinen hyvä ehdotus on kotimaisten tuotteiden esillepanon parantaminen. Kun kuluttaja haluaa kotimaista, on sen oltava helposti ostettavissa. Kaupan edustajat kehuvat myyvänsä kotimaista, miksi sitä ei voisi edistää?

Kolmas erinomainen ehdotus on kaupan keräämän kuluttajatiedon hyödyntäminen. Tällä hetkellä kuluttajakäyttäytymisestä kerättävä yksityiskohtainen tieto hyödyttää vain kauppaa. Karhinen esittää, että päivittäistavara­kaupan toimijat luovat edellytykset sille, että niiden hallussa olevat asiakastiedot ovat avattavissa korvauksetta asiakkaan luvalla kolmansille osapuolille.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tarjoaa tähän sekä juridisen oikeutuksen pelisääntöineen että viime kädessä myös asiakkaan toiveesta suoranaisen velvoitteen.

Karhisen raportin keskeinen viesti tiivistyy tähän sitaattiin: ”Päivittäistavarakauppa on saatava mukaan aidon win-win kumppanuuden hengessä, vastuullisuutta ja datan avoimuutta korostaen”.

Tätä tavoitetta on helppo tukea ja vaikea kenenkään järkiperustein vastustaa.

Vesa Kallio

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo

Vilho Pasanen

toiminnanjohtaja

MTK-Pohjois-Karjala

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT