Mielipide

Omaishoitaja on arjen sankari

Miksi ihmetellään, kun omaishoidon tuen hakijoita ei ole, määrärahat seisovat tileillä ja luvut ilmoittavat papereissa, että rahaa olisi mutta oikeanlaisia hakijoita ei löydy?

Kuinka omaishoitajuutta määritellään ja kuka määrittelyä tekee? Mitä tapahtuu käyttämättömille varoille, vähennetäänkö niitä käyttämättömyyden vuoksi?

Suomalainen väestö ikääntyy voimakkaasti, joten omaishoidolle on tulevaisuudessa tarvetta ja sen tuen sisältöä tulee tarkastella tarvelähtöisesti.

Omaishoitaja on arjen sankari. Kriteerejä omaishoidon tuen saamiseen tulee tarkastella niin, että se madaltaisi kynnystä jäädä hoitamaan omaa lähimmäistään ilman suurempia taloudellisia huolia ja huolta arjen sujuvuudesta ja tukien riittävyydestä. Tuen piirissä tulee huomioida omaishoitajan itsensä hyvinvointi, jotta hän voimaantuneena jaksaa tehdä arjen työt, onhan se usein ympäri vuorokauden kestävä työvuoro.

Siinä saattavat olla muut ihmissuhteet koetuksella, kun arki pyörii paljolti hoidettavan huolenpidossa, joten toimivaa resurssointia tarvitaan ja muun muassa verotus tulisi kohtuullistaa.

Omaishoito on arvokasta ja merkityksellistä työtä ja hoitoa. Se tulisi saattaa tietoon hyvänä vaihtoehtona muulle hoidon järjestämiselle ja arvostuksen tulee näkyä myös arvioitaessa resursseja.

Työn ohessa omaishoitoa tekevälle työ on taloudellisesti tärkeää sekä myös hänen identiteettinsä, itsenäisyytensä ja jaksamisensa kannalta merkityksellistä. Työelämään tulee saada joustavuutta, joka mahdollistaa omaishoitajaksi ryhtymistä. Omaishoidon tukea ei saisi mielestäni rinnastaa muuhun palkkatyöhön verotuksellisesti.

Omaishoidon tuen tulisi olla verovähennyskelpoista. Tarvitsemme arjen sankareita. He tuovat yhteiskuntaan inhimillisyyttä ja perhelähtöistä ajattelua kaiken ikäisille.

Henna Kainulainen

Siilinjärvi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ilmastopäästöt eivät pysähdy rajalla

Kahden kerroksen väkeä

Sitran esitykset