Mielipide

Teiden suolaus lisää turvallisuutta

Heikki Koljonen kritisoi voimakkaasti maanteiden suolausta ja vaatii sitä eri tavoin perustellen lopetettavaksi välittömästi (MT 21.3.). Maailma ei ole kuitenkaan tässäkään asiassa aivan näin mustavalkoinen.

Tienkäyttäjien turvallisuus varmistetaan riittävällä liukkaudentorjunnalla. Suolan käyttö liukkaudentorjunnassa perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen, tutkimustietoon ja arvioihin eri vaikutuksista. Ympäristö otetaan kuitenkin tärkeänä tekijänä huomioon talvikunnossapidossa ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Suolankäyttöä rajoitetaan erityisesti tärkeillä pohjavesialueilla.

Kaikissa maissa, missä talviliukkautta esiintyy, käytetään myös suolaa liukkaudentorjunnassa. Suomessa ja Ruotsissa suolataan tiestöön suhteutettuna suuruusluokkana saman verran ja Pohjoismaista selvästi vähiten.

Suomen tieliikenteessä kuolee edelleen kaksinkertainen määrä ihmisiä esimerkiksi Norjaan verrattuna. Liikenneturvallisuutta talvellakin on pystyttävä edelleen parantamaan ja tienpitäjän mahdollisuudet vaikuttaa siihen ovat parhaat talvella ilman massiivisia rakentamiseen liittyviä investointeja. Suomessa on vähän moottoriteitä ja keskikaiteellisia tieosuuksia, joten turvallinen ja sujuva liikenne ei ole mahdollista ilman suolan käyttöä.

Leudontuneiden talvien vuoksi sää vaihtelee aiempaa nopeammin. Suolaa levitetään pieniä annoksia kerrallaan ja tienpinnat pyritään pitämään mahdollisimman kuivina onnettomuusriskit minimoiden.

Pelkkiä positiivisia asioita ei toki suolakaan tuo tullessaan, mutta kokonaisuutena ollaan vahvasti plussan puolella, etenkin mikäli nykyisenkaltainen talvellakin toimiva, turvallinen tieliikennejärjestelmä halutaan taata niin elinkeinoelämälle kuin tavalliselle tienkäyttäjälle.

Erityisesti raskas liikenne on toivonut lisää suolan käyttöä ja parempaa laatua tienpinnoille. Asioissa pitää nähdä myös valoisat puolet, jos niitä on olemassa.

Toki tiepitäjä pyrkii toimimaan käytettävissä olevin resurssein aina mahdollisimman järkevällä tavalla tienkäyttäjien odotukset, kokonaisuus, niin edut, kuin haitat puntaroiden.

Heikki Lappalainen

hankinnan asiantuntija

Väylä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Teitä kunnostetaan tänä vuonna edellisiä vuosia vähemmän – huonokuntoisten teiden ennustetaan lisääntyvän

Turvallisuus on osa tasa-arvoa

SDP:n Antti Rinne: "Poliisien määrää pitää lisätä" – odotti kerran itsekin poliisia maaseudulla puolitoista tuntia