Mielipide

Oma ruoka on osa turvallisuutta

Maatalouselinkeino on suurten haasteiden edessä. Matalat tuottajahinnat ovat pakottaneet hakemaan sivutuloja tai kasvattamaan tilakokoa, mikä usein johtaa suureen velan­ottoon.

Nykyisellään korot ovat matalalla ja euro lupaa tiettyä suhteellista vakautta, mutta loputtomiin siihen ei voi luottaa. Uhkana oleva ilmastonmuutos paitsi vaikeuttaa maanviljelyn oloja myös altistaa yleisen talouden epävakaudelle. Kuitenkin paikallinen ruuantuotanto on sekä kriittinen turvallisuustekijä sekä oleellinen osa hyvinvointia, mitä oma työllisyys ja puhdas, eettisesti tuotettu ruoka edustavat.

Siksi on tärkeää, että politiikka mahdollistaa oman ruuantuotannon pysyvyyden ja vakauden, myös tulevissa oloissa, mitä ne sitten ovatkin.

Keskeistä on, että turvaamme maanviljelijöiden mahdollisuuden toimeentuloon ja siten maatalousosaamisen säilymisen. Turvaamme myös maatalousmaan sekä siihen liittyvien luonnonympäristöjen hyvän kunnon sekä, mahdollisuuksien mukaan, riippumattomuuden ulkomailta saatavista tuotantotekijöistä.

Tässä suhteessa tehomaataloudella on oppimista luomuviljelyn parhaista menetelmistä, erityisesti, mitä tulee peltomaan hyvän rakenteen ja edullisen mikrobikannan ylläpitoon sekä peltojen hiilensidontaan. On myös selvää, että fosfori on saatava kiertämään, sillä louhittavissa olevat varat ovat rajalliset.

Riippumatta siitä, miten peltomaata käsitellään, on hyväksi, että ympäristössä on monimuotoista luontoa, suojavyöhykkeitä vesistöjen ympärillä – siten muun muassa pölyttäjiä ja hyönteissyöjiä.

Politiikan on turvattava maatalousalan aktiivinen ja puolueeton tutkimus ja maa­talouselinkeinojen kannattava, puhdas, eläinten hyvinvoinnin huomioiva ja ympäristöystävällinen harjoittaminen.

Tami SirénEura
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ruuan laadusta ei pidä antaa periksi

Takavuosien energiakasvi toimisi kuivikkeena – turve voitaisiin korvata ruokohelpipelletillä

Nyt löytyi vihreitä ja maaseudulla asuvia yhdistävä asia: Enemmistö tukee korvausta hiilinielujen lisäämisestä