Mielipide

Autojen nopeusrajoittimet estettävä

Kaikkiin EU-alueella myytäviin uusiin autoihin ollaan asentamassa järjestelmää, joka estää ylinopeuden ajamisen. Säädöksen olisi tarkoitus tulla voimaan vuonna 2022, mutta se vaatii vielä Euroopan parlamentin hyväksynnän. Toivottavasti hyväksyntää ei tule ainakaan nykymuotoiselle esitykselle.

Tekniikasta, jolla uudistus toteutettaisiin, ei ole vielä sovittu. On esitetty, että tekniikka voisi perustua videokameraan, joka lukee kyltit tai gps-tekniikkaan. On myös kerrottu, että rajoittimen pystyisi ohittamaan voimakkaasti kaasua painamalla, koska joskus nopeuden lisääminen olisi turvallisempaa, kuin rajoituksen noudattaminen.

Uudistuksella pyritään ihmishenkien säästämiseen, joka sinänsä on hyvä asia. En kuitenkaan näe, että ihmisten holhoaminen nopeuden rajoittamisella on oikea tie.

Ihmisellä tulee olla vapaus ja vastuu myös tulevaisuudessa autoa ajaessaan.

Ei ole oikein, että aina kun nähdään ongelma, ratkaisuksi tarjotaan uutta kieltoa tai rajoitetta. Uudistus toteutuessaan tulisi myös nostamaan todennäköisesti uusien autojen hintoja. Erityisesti Suomessa autokanta on vanhaa ja uudistamista tulisi vauhdittaa. Hinta on autokannan uudistuksessa merkittävä tekijä.

Gps-tekniikka on myös suuri kysymysmerkki tietoturvallisuuden näkökulmasta. Olisiko esimerkiksi hakkerilla mahdollisuus murtautua ja kalastella paikkatietoja? Voitaisiinko näitä tietoja käyttää väärin? Miten taataan, että näin ei tapahtuisi?

Näiden perusteluiden vuoksi en kannata autojen nopeuden rajoittamista kyseisellä EU-säädöksellä.

Mikael RopoPori
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ruotsi dumppaa käytetyt autonsa Suomeen

Talvirenkaat alle tästä päivästä lähtien

Autoja ei kannata muuntaa biokaasulle