Mielipide

Metsän kiertoajan pidennyksestä

Matti Kärkkäinen totesi kiertoajan pidennyksen olevan metsätaloudessa tehoton ja vastuuton temppu sekä vähentävän metsien käyttöä (MT 2.4.2019).

Väitteet sisältävät perustavaa laatua olevia virheellisiä olettamuksia, ja ne tulee oikaista.

Metsänomistajan tuottotavoitteen eli korkokannan ollessa suurempi kuin nolla kiertoajat johtavat sitä lyhyempään kiertoaikaan, mitä suurempaa tuottoa tavoitellaan.

Tavoiteltaessa suurinta mahdollista puun tuotosta, puhutaan niin sanotusta nollakorkomallista, ja tässä mallissa kiertoajat ovat aina pidempiä verrattuna taloudellisesta tuottoa hakeviin ratkaisuihin. Kiertoajan pidentyessä myös puun tuotos lisääntyy tiettyyn rajaan asti.

Suomen metsälaissa (1093/1996) oli 1.1.2014 asti käytössä uudistamisrajat, joilla rajoitettiin uudistamasta metsiä liian aikaisin.

Rajoitteiden vaikutus oli yllä kuvaamani kaltainen, eli lainsäädäntö rajoitti metsänomistajien mahdollisuutta hyödyntää metsiään taloudellisesti kannattavimmalla tavalla. Tavoitteena oli maksimoida puuston kasvu ja puun tarjonta, ei yksityismetsänomistuksen kannattavuutta.

KHO:n päätös (1120/1/07) kuvaa silloisen metsälain taustalla olleen logiikkaa: ”Metsälain kestävällä hyvällä tuotolla ei tarkoiteta metsänomistajan liiketaloudellista tuottoa, vaan kansantaloudellista tuottoa ja säätelyn tavoitteena on kansantalouden edun mukaisesti taata metsien jatkuvasti mahdollisimman suuri puun tuotos. Tämä tavoite on ainakin pitemmän ajan kuluessa myös yksityisen metsänomistajan edun mukainen.”

Läpimittarajoitukset ajoivat siis saman asian, kuin nyt keskustelussa oleva kiertoajan pidennys, jota tavoitellaan puuston kasvun lisäämiseksi.

Rajoituksista käytiin vilkas keskustelu metsälain uudistuksen yhteydessä, minkä seurauksena ne poistettiin yllä mainituista syistä. Kärkkäisen argumenttien perusteella edellistä metsälakia voinee jälkeenpäin kuvailla vastuuttomaksi, tehottomaksi ja investointeja karkottavaksi.

Lauri Tapio Kenttäpäällikkö MTK metsälinja
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puutavaramittauslaki tarjoaa luotettavat mittaustulokset

Lukijalta: Ministeriön on välittömästi lisättävä puutavaran mittauksen valvontaa – muuten puukaupan osapuolten luottamus kärsii

Puutavaran mittauslain valvonnan resurssit turvattava