MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Mielipide

Edunvalvonnalla näytön paikka

MTK on järjestö, johon viljelijät luottavat ja uskovat järjestön ajavan etujaan. Tehtävä ei ole helppo, koska uusia säädöksiä ja velvoitteita luodaan lisää jatkuvasti muiden toimesta.

MTK:n tuore Ilmasto-­ohjelma kertoo faktoja teoista, joita maatalous on jo tehnyt ilmaston hyväksi, sekä uusista suunnitteilla olevista toimenpiteistä. Ruokaa tuotetaan hiilineutraalisti ja metsät toimivat hiilinieluina.

Ohjelmassa puolustetaan suomalaista korkeatasoista viljelyä ja metsänhoitoa. Suomessa viljelijät toteuttavat jo monia ohjelman toimen­piteitä: metsiä hoidetaan hyvin, maan kasvukunnosta pidetään huolta ja käytetään uusiutuvia energia­muotoja.

Ilmastonmuutoksen varjolla viljelijöille luodaan lisää velvoitteita, jotka vaikeuttavat viljelyä tai aiheuttavat lisää kustannuksia. Hyvin menestyneillä tiloilla on varaa investoida energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan, mutta kaikilla tiloilla se ei ole mahdollista.

MTK:n ilmasto-ohjelmassa oli lause, joka antaisi mahdollisuuden ”sakkomaksuun” viljelijälle. Kyse oli pellon­raivauksesta.

Ohjelmassa aprikoitiin, olisiko mahdollista kehittää kompensaatiovelvoite toimille, jotka vähentävät hiiltä sitovaa metsä- tai peltopinta-alaa. Luotaisiin järjestelmä, jossa viljelijälle tulisi kompensaatiomaksu toimista, jotka ovat ilmaston kannalta epäedullisia. Hiilensidonnan kompensaatio­velvoite otettaisiin käyttöön kaikille maankäytön muutoksille.

Olen huolissani EU:n esittämästä kasvipeitteisyysvaatimuksesta, jossa syysmuokkaus kiellettäisiin. Tätä ei saisi hyväksyä.

Toteutuessaan se vaikuttaisi suoraan kannattavuuteen monen kasvilajin osalta. Eri maalajit käyttäytyvät eri tavoin. Olisi väärin tasapäistää viljelijät samaan velvoitteeseen, vaikka käytössä olevat resurssit ovat viljelysmaan osalta erilaisia.

Hyvä huomio MTK:lta on ilmasto-ohjelmassa vaatia lisää tutkimuksia ja tarkennuksia päästöistä ja niistä kompensoivista hiilensidonnasta eri maalajiluokissa ennen kuin eloperäisten maiden viljelyä mahdollisesti rajoitetaan.

Emme tarvitse lisää velvoitteita ilman korvausta, emme keppiä vaan porkkanaa. Kiitos MTK:lle, että yritätte parhaan mukaan olla etujemme puolustajia. Nyt on näytön paikka tässäkin asiassa.

Haluamme ensisijaisesti olla ruuan tuottajia ja tehdä se kestävällä tavalla, mutta emme talkootyönä. Nykyinen ympäristötuki jo osoittaa, miten viljelijöiltä voidaan vaatia yhä enemmän yhä vähemmällä korvauksella.

Marja-Leena Siiri puheenjohtaja Eurajoen MTK
Lue lisää

Tällä viikolla EU:ssa tehdään päätöksiä maatalouspolitiikasta seitsemälle vuodelle: Vaikein kysymys on, paljonko maataloustuesta suunnataan ilmasto- ja ympäristötoimiin

MTK julkaisee ilmastotiekartan keskiviikkona – MT näyttää suorana

Ilmasto­teosta sakotetaan

Kolmikymmenvuotiset ympäristötukisopimukset unohdettiin, kun kemeralakia uudistettiin – viimeinen erä maksuja jää metsänomistajilta saamatta