Mielipide

Miksi puuta kasvaa enemmän kuin ennen?

Metsäammattikunta ja jotkut poliitikot kehuvat, että Suomen metsät kasvavat paljon puuta ja sitovat samalla hiiltä entistä enemmän. Ennätys­lukemat selitetään harjoitetulla ”hyvällä metsänhoidolla”. Sillä aiheutetaan kuitenkin vakavia ympäristöongelmia ja tehdään puusta hötöä.

Puuston merkittävin lisääjä on ilmaston lämpeneminen. Se vastaa siirtymää pari kolme sataa kilometriä etelämmäksi kesän lämpösumman kohottua ja kasvukauden pidennettyä. Puolet puuston kasvun lisäyksestä johtuu tästä. Samalla puun kiintoaineen määrä on vähentynyt kymmenen prosenttia. Kasvun lisäys on siten osittain huonolaatuista hötöpuuta. Samoin metsien hiilensidontaa on liioiteltu.

Vuosikymmenten ajan luontoon on levinnyt ilmansaasteina typpiyhdisteitä teollisuuden, maatalouden, liikenteen ja energiatuotannon päästöinä. Niiden määrä vastaa neljää tai viittä tavanomaisten suositusten mukaista lannoitus­kertaa.

Runsas typen määrä kiihdyttää kasvua mutta heikentää samalla kasvillisuuden tuhonkestävyyttä. Ilman hiilidioksi­dipitoisuuden nousulla on suora vaikutus kasvillisuuden rehevöitymiseen ja kasvun kiihtymiseen.

Puiden kasvun kiihtymisen lisäksi ympäristömuutosten seurauksena ne myös altistuvat monenlaisille tuhonaiheuttajille. Varsin yleinen ilmiö on nykyisin, että koivun ja haavan lehdet alkavat oireilla kesken kasvukauden. Niitä ruskettuu, käpristyy, kääntyy nurin päin ja varisee pitkin kesää. Havupuut harsuuntuvat eli menettävät ennenaikaisesti neulasiaan. Männyn neulasvuosikerrat ovat viime vuosikymmeninä puolittuneet.

Ilman tuhovaikutuksia metsien kasvu olisi vielä nykyistä suurempaa. Ennen pitkää tuhojen vaikutuksesta kasvu kääntyy laskuun.

Avohakkuu, maan muokkaus, taimikon perkaus ja harvennus, pienten keskenkasvuisten puiden hakkuu eli alaharvennus ja alikasvuston raivaus eivät ole esimerkiksi tohtori Vaaran inventointilaskelmien mukaan lisänneet, vaan pikemmin vähentäneet, puuston määrää ja sen kasvua.

Erkki Lähdemetsämaatieteen ja metsänhoidon emeritusprofessori
Puuston ­merkittävin ­lisääjä on ilmaston lämpeneminen.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rahasto osti hyvin hoidetun metsän ja hakkasi rääseiköksi – "Älkää menkö katsomaan", varoitti välittäjä entistä omistajaa

Näin selvität täydennysistutuksen tarpeen vahinkoja kärsineessä taimikossa – katso video

Suurin osa suomalaisista rajoittaisi avohakkuita lailla – maaseudulla intoa rajoituksiin vähiten, kaupungeissa eniten