Mielipide

Sote-uudistus edellyttää avointa dialogia

Sote-uudistusta on yritetty tehdä useamman hallituksen toimesta yli kymmenen vuoden ajan. Sen tarpeesta on olemassa suuri yksimielisyys. Silti uudistusta ei ole onnistuttu saamaan läpi. Keskeiseksi ongelmaksi uudistuksen läpiviennissä muodostuivat jälleen lainsäädännön valmisteluun liittyvät ongelmat.

Soten valmisteluun on maakunnissa osallistunut 18 sote-muutosjohtajaa. Lisäksi STM:ssä on ollut kansallinen sote-muutosjohtaja.

Muutosjohtajat ovat seuranneet läheltä koko uudistusprosessia, mutta heidän näkökulmansa prosessista on jäänyt julkisuudessa katveeseen.

Jyväskylän yliopistossa Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella toteutettiin sote-muutosjohtajille opinnäytetyöhön liittyvä puhelinhaastattelu helmi–maaliskuun vaihteessa 2019. Haastatteluun osallistui 17 muutosjohtajaa. Haastattelun pääteemat liittyivät muutosjohtajan rooliin sekä muutosjohtajien ja poliitikkojen väliseen vuorovaikutukseen.

Yli puolet (59 prosenttia) haastatelluista muutosjohtajista koki, että heidän asiantuntemustaan ei lainvalmistelussa hyödynnetty riittävästi. Yhtä lukuun ottamatta kaikki muutos­johtajat kokivat dialogin maakunnan poliitikkojen kanssa avoimeksi ja rakentavaksi.

Sen sijaan valtakunnan poliitikkojen kanssa dialogin avoimeksi ja rakentavaksi määritteli muutosjohtajista alle puolet.

Prosessin seurauksena muutosjohtajien luottamus valtakunnalliseen poliittiseen päätöksentekoprosessiin on hälyttävän huonolla tolalla. Vain yksi muutosjohtaja ilmaisi prosessiin liittyvien kokemustensa jälkeen luottavansa valtakunnalliseen poliittiseen päätöksentekoprosessiin.

Kyselyn tulokset voidaan tiivistää ajatukseen, että sote-­uudistuksen läpivieminen edellyttää selkeästi avoimempaa dialogia sekä roolitusten selkeyttämistä poliittisen ja virkamiestoiminnan rajapinnassa.

Poliittisella päätöksen­tekoprosessilla on omat lainalaisuuteensa, mutta prosessin tulevaisuuden kannalta keskeistä olisi pyrkimys oppia aiemmasta toiminnasta.

Sote-muutosjohtajien mieli­piteet ovat yksi osa olennaista palautetta hankkeen onnistumisista ja epäonnistumisista. Toivottavasti se käydään puolueissa huolellisesti läpi.

Olli-Pekka NiskanenYTM, työnohjaajaPertti JokivuoriYTT, yliopistonlehtoriJyväskylä
Aiheeseen liittyvät artikkelit

SDP:n eduskuntavaaliehdokas lyttää punamultayhteistyön: "En pidä siitä, että resursseja ohjataan tehottomasti ympäri maata"

Tulos tai ulos

Jonoista hoitoon