Mielipide

Mepeiksi tarvitaan tiimi­pelaajia

Suomi on terveyden ja hyvinvoinnin mallimaa.

Jatkossakin Suomessa on oltava edellytykset kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille sekä hyvälle ja turvatulle tulevaisuudelle. Kansainvälisen yhteistyön kautta on vahvistettava ja tasa-arvoistettava sekä suomalaisten, että eurooppalaisten hyvinvointia, sosiaali- ja terveyspalveluita, koulutuksen, työn tekemisen ja yrittämisen mahdollisuuksia.

Euroopassa on taisteltava lapsiperheköyhyyttä, syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä vastaan. EU:lla on tärkeä rooli Suomen talouskasvun mahdollistajana.

Suomen kansainvälistä kaupankäyntiä ja tavara- sekä palveluvientiä ulkomaille on lisättävä. Näin saamme elinvoimaa kotimaahamme, sekä tärkeitä lisätuloja rahoittamaan heikkenevästä huoltosuhteesta aiheutuvia kustannuksia.

Suomalainen ruuantuotanto, viljelijät, pellot ja metsät tarvitsevat puolestapuhujia Brysselissä. EU-rahoituksella on iso merkitys ruuantuotannollemme ja koko laajalle maaseudullemme. Kotimaisen ruuan tuottoa sekä maa- ja metsätaloutta on tuettava.

Pakolaisuuden tuomia haasteita on ratkottava EU-pöydissä. Meillä on eettinen vastuu auttaa hädässä olevia, erityisesti lapsia ja perheitä mutta myös vastuu lopettaa elintasopakolaisuus.

Tarvitsemme entistä enemmän turvallisuutta lisäävää kansainvälistä yhteistyötä. Eurooppa ja Suomi rakennetaan arkisella työllä, ei vihapuheella.

Kansainvälistä yhteistyötä on lisättävä muun muassa ihmiskaupan, verkkorikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden ja huumeiden ehkäisemiseksi. Suomalaista tietotaitoa, osaamista ja teknologiaa on hyödynnettävä laajemmin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Euroopan parlamenttiin tarvitsemme kielitaitoisia, sosiaalisia, kriittistä ajattelukykyä omaavia, yhteistyöhön ja kompromisseihin kykeneviä tiimipelaajia, joilla on kykyä kuunnella tavallisia ihmisiä ja suomalaisten tarpeita ja toiveita.

Susanna Kisnereurovaaliehdokas (kesk.)Oulu
Aiheeseen liittyvät artikkelit

EU:n turvapaikkajärjestelmä kaipaa remonttia, mutta vapaaehtoisia talkoolaisia ei löydy

Juha Sipilä: On iso huoli, miksi suomalainen suosii enemmän ulkomaista

HS: Noin 12 prosenttia eurovaaliehdokkaista ollut syytettynä rikoksesta