Mielipide

Mikä uhkaa hömötiaista?

Siitä olen Panu Halmeen kanssa yhtä mieltä, että ”metsäkeskustelu on täynnä kärjistyksiä ja vääriä käsityksiä” (MT 17,5,). Siitä, mitä ne väärät käsitykset ovat, olen taas usein eri mieltä.

Halme tarjoaa itse hyvän esimerkin väärästä kärjistyksestä. En kirjoittanut, että käpytikka ja varpuspöllö olisivat syynä hömö- ja töyhtötiaisen vähentymiseen, vaan että syynä voisi olla tali- ja sinitiaisen levittäytyminen kangasmetsiinkin (MT 8.4.). Vaikka metsätiaisten määrä on laskenut, tiaisten kokonaismäärä on kasvanut, kun tali- ja sinitiainen ovat runsastuneet talviruokinnan ansiosta. On tutkijoiden tehtävä selvittää, miten lajien välinen kilpailu vaikuttaa eri tiaislajien runsauteen.

Uhanalaisuuden käsite vääristyy, kun uhanalaisiksi lasketaan lajeja, joiden lisääntyvä kanta on satojatuhansia pareja. Hömötiaisen tapaa yhä jokaisella metsäretkellä.

Vaikka Panu Halme ei olisikaan tavannut tutkijoita, jotka arvostelevat uhanalaisluetteloa, minä kyllä olen. Esimerkkejä metsän monimuotoisuutta lisäävien toimien hyvistä tuloksista on lukuisia. Erityisesti ovat runsastuneet säästöpuista ja tekopökkelöistä hyötyvät lämpimien paikkojen hyönteiset.

Vanhojen metsien lajisto toipuu hitaammin, sillä vanhoja metsiä saamme lisää vain odottamalla. Kannattaa käydä Isojärven kansallispuistossa. Kun se varattiin puistoksi 1970-luvulla, se oli suureksi osaksi harvennettua talousmetsää. Nyt, vajaat puoli vuosisataa myöhemmin, metsät ovat vaikuttavia. Lahopuun määrä kasvaa ja sillä elävä lajisto monipuolistuu.

En kutsu itseäni asiantuntijaksi, vaan toimittajaksi ja tietokirjailijaksi. Kirjoittaessani pyrin tarkistamaan tiedot monipuolisesti eri lähteistä. Voisin lopuksi opastaa metsäekologian tutkija Halmetta hänen omin sanoin: ”Asiantuntijaroolissa esiintyviltä voisi vaatia korkeatasoisempaa keskustelua”.

Seppo Vuokko Savitaipale
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien hiilinielu on nyt nälkäinen

Uhanalaisten lajien määrä ei käy ekologisuuden mittariksi

Seppo Vuokolta uusi kirja talousmetsien luonnonhoidosta: "Uhanalaiset lajit saavat kohtuuttoman suuren roolin monimuotoisuuskeskustelussa"