Mielipide

EU-edustajat päätetään suurissa kaupungeissa

EU-vaalien ennakkoäänestys viittaa siihen, että suurten kaupunkien, erityisesti Helsingin, Turun ja Tampereen äänestäjät päättävät, ketkä Suomea edustavat EU-asioissa Brysselissä. Näissä kaupungeissa ennakkoäänestys oli selvästi vilkkaampaa kuin maaseudulla ja pienissä kaupungeissa.

Maaseudun äänestäjien tulisi nyt herätä ja suunnistaa äänestyspaikoille varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina. Maaseudulla, mukaan lukien metsänomistajilla on paljon pelissä EU:n seuraavalla viisivuotiskaudella.

EU:n rahoitus Suomen maaseudulle ja maataloudelle on koko jäsenyyden ajan säilynyt hyvällä tasolla, mutta uhkaa nyt laskea. Kansallisten ja EU-tukien osuus viljelijöiden tuloista on korkea, keskimäärin 50 prosenttia. Kotieläintiloilla selvästi enemmän.

Riippuvuus tuista on liian korkea ja sitä tulee kyetä vähentämään. Jalostusportaan ja kaupan tulee maksaa puhtaista ja terveellisistä maaseudun tuotteista nykyistä enemmän. Tässä ja nyt on kuitenkin huolehdittava siitä, että EU:n ja kansalliset tuet säilyvät.

EU:n komission ehdotus viisivuotiseen budjettikehykseen merkitsisi erityisesti maaseuturahoituksen laskua lähes 20 prosenttia. Suomen hallitus on linjannut, että komission leikkausehdotus ei käy laatuun. Mutta myös EU:n parlamenttiin tarvitaan maaseudun asiat osaavia suomalaisia torjumaan maaseutubudjetin heikennykset.

Metsäpolitiikka ei lähtökohtaisesti kuulu EU:n päätäntävaltaan, mutta EU:n lainsäädäntö tulee enenevästi kansallisen metsäpolitiikan tontille. Näin on tapahtunut viime aikoina muun muassa maankäyttöä ja hiilinieluja koskevissa lakihankkeissa sekä uusiutuvan energian lainsäädännössä. Jos Suomen tavalle hoitaa ja kasvattaa metsiään ei tule vastakaikua EU:n parlamentista, tulee EU:sta helposti metsien hoitoa ja käyttöä rajoittavaa lainsäädäntöä.

Olen lähtenyt ehdokkaaksi puolustamaan Suomen maaseutua ja metsiä.

Jouni Kemppainen eurovaaliehdokas (kesk. sit.) Kirkkonummi
Aiheeseen liittyvät artikkelit

MT:n päätoimittaja Kemppainen tuo maaseudun äänen radion Kisastudioon

EU-kysely: maahanmuutto ja ilmastonmuutos suurimmat uhat EU:ssa

Maaseudun käytettävä lumovoimaansa hyväksi