Mielipide

Metsää pitää myös hoitaa

Monelle ihmiselle metsä on terveyden ja innostuksen lähde. Sieltä saa rauhaa ja jaksamista. Myös metsälain mukaan metsällä on kolme tärkeää tehtävää – ekonomisuus, ekologisuus sekä sosiaalisuus. Eli metsä antaa tuloja, turvaa luonnonvaraisten eliöiden ja eläinten hyvinvoinnin sekä antaa mahdollisuuden virkistäytymiseen.

Ekonomisuus tarkoittaa tulon­lähdettä metsänomistajalle, ekologisuus velvoittaa kaikkia metsänomistajia sekä metsässä työtä tekeviä säilyttämään luontoa niin, että siellä elävät voivat hyvin.

Me metsää omistavat ja siellä työtä tekevät olemme vain vierailijoita siellä elävien suhteen. Sosiaalisuus tarkoittaa, että ihmisillä on mahdollisuus tähän metsän antamaan elvyttävään vaikutukseen.

Yksityiset omistavat Suomen metsistä yli 60 prosenttia. Metsä on heille kiinteää omaisuutta, ja he määräävät, mitä he sillä tekevät. Haluavatko he sieltä tuloja, jättävätkö metsän luonnon hoidettavaksi vai hoitavatko metsiään niin, että siellä voi samoilla ilman, että risukot tai ylitiheät taimikot tai harvennusmetsät haittaavat liikkumista?

Metsän peitteellisyyttä on pohdittu hallitusta myöten. Jos metsä pysyy peitteellisenä, hiilinielut lisääntyvät. Jos pienaukkoihin halutaan luontaista taimiainesta, niin kyllä heinittyminen estää tämän sen kehittymisen.

Ja jos yläharvennuksella halutaan lisää hiilinielua, niin kyllä seuraavan sadan vuoden aikana huomataan, että jäljelle jääneiden puiden kasvu ja geneettinen perimä heikkenevät.

Maanviljelijä ei tänä päivänä voi hyvin. On saatava lisätuloja jostain.

Jos jollakin on vielä myytävää metsää, niin kyllä tulot menevät oman talouden pyörittämiseen. Sama koskee myös kaupunkilaismetsänomistajia, jotka elävät normaalilla palkalla.

Toivottavasti metsää omistavat kansalaiset ymmärtävät, että joskus se vanha kuusikko, josta on saatu kesän sienisaalis tai joka on se oma niin sanottu puistokuusikko, hakataan ja istutetaan siihen uusi metsä alulle. Tämä uusi taimikko on tulevan hiilinielun lähde.

Marja Tolonen Oitti
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hakkuita seurataan nyt myös satelliiteilla – Metsäkeskus toivoo kustannussäästöjä ja valvonnan tehostumista

Metsänhoito rapautui ja monipuolistui – riippuu keneltä kysytään

Perhemetsätalous on Suomen vahvuus