Mielipide

Hallitusohjelma on maitotiloille kohtuullinen

Hallitusohjelma on maidontuottajien näkökulmasta kohtuullinen. Maatalouden kannattavuuden parantamisen sisältyminen hallitusohjelmaan on elintärkeää. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristökorvauksen vajauksen täyttäminen ovat tarpeen maksuvalmiutensa kanssa taisteleville tiloille. Maidontuotanto tarvitsee kehittyäkseen investointeja ja ohjelmaan kirjattu Makeran pääomittaminen oli välttämätön.

Viljelijöiden aseman parantamisesta ruokaketjussa ei voida hallitusohjelman hyötynä heti osoittaa mitään budjettimaista rahasummaa niin kuin erilaisille tuille, mutta sen merkitys voi markkinatuottojen kautta olla onnistuessaan hyvin merkittävä. On mielenkiintoista nähdä, miten hallitusohjelman maininta private label -tuotteista tullaan toteuttamaan.

Ravinteiden kierrätykselle ja biokaasulle on osoitettu merkittävät summat. Tämä on tärkeä avaus, jotta lannankäsittelymenetelmiä saadaan kehitettyä ja ravinteiden käyttöä tehostettua. Biokaasusta on mahdollista saada valtakunnallisesti merkittävä energialähde lämmön ja sähkön lisäksi myös liikennekäyttöön. Samalla lisättäisiin maaseudun elinvoimaisuutta.

Verotus jäi lypsykarjatalouden näkökulmasta suurimmalta osalta ennalleen. Energiaveron palautuksen loppuminen aiheuttaa kuitenkin merkittävästi energiaa käyttävälle maidontuotannolle helposti vähintään yhden henkilön kuukausiansion suuruisen loven tulokseen.

Eläinten hyvinvointi on hallitusohjelmassa otettu vahvasti esille. Kirjaus eläinten itseisarvosta tullaan sisällyttämään eläinten hyvinvointilain perusteisiin. Tätä kirjausta on vaikea hyväksyä. Vaikka suoria vaikutuksia kotieläintuotantoon sillä ei tässä vaiheessa ole, on se avaus, jonka kehitystä on seurattava tarkasti.

Lypsykarjatiloille tärkeä lomitus on hallitusohjelmassa todettu varsin vähäsanaisesti, mutta lomituksen uudistamiseen kohdistettu kuusi miljoona euroa on todella tarpeen, jotta toimivalla lomitusjärjestelmällä saadaan tuettua maidontuottajien jaksamista ja hyvinvointia.

Asko Miettinen MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja MTK:n johtokunnan jäsen
Lue lisää