Mielipide

Hiilensidonnan todentamisjärjestelmä kehitettävä viipymättä

Metsien ja peltojen hiilinielut voivat tarjota merkittävän osan tarvittavista ilmasto­ratkaisuista, kuten MT kirjoitti pääkirjoituksessaan 17.6.2019. Tärkeä asia ansaitsee kaksi täsmennystä.

Kirjoituksessa mainittu kansainvälinen aloite lisätä maaperän hiilimäärää vuosittain neljällä promillella ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kuvastaa, kuinka tärkeä tämä suuri hiilivarasto on.

Jo yhden metrin paksuisessa pintamaakerroksessa arvioidaan olevan hiiltä 1 500 miljardia tonnia. Tämän määrän kasvattaminen neljällä promillella poistaisi ilma­kehästä kuusi miljardia tonnia hiiltä.

Tutkimuksissa arviot maaperän hiilimäärän lisäämismahdollisuuksista vaihtelevat kahdesta kolmeen miljardiin tonniin vuodessa. Arvioiden eroista huolimatta määrät ovat merkittäviä hiilipäästöihin (11 miljardia tonnia vuonna 2017) ja ilmakehän hiilimäärän kasvuun (4,6 miljardia tonnia vuonna 2017) verrattuna.

Maaperän hiilinielun hyödyntäminen ilmastotyössä edellyttää sitä, että sidotut hiili­yksiköt opitaan todentamaan luotettavasti. Todentamisjärjestelmä tarvitaan viipymättä.

Carbon Action -tutkimuksessamme olemme alkaneet kehittää järjestelmää usean tieteenalan yhteistyönä. Järjestelmä perustuu perusteelliseen ymmärrykseen viljelymaiden hiilenkierrosta. Se hyödyntää erilaisia mittauksia kasvillisuudesta, maaperästä ja ilmakehästä sekä edistyneintä laskentaa.

Tavoitteemme on saada järjestelmä toimintakuntoon vuoden aikana. Sen jälkeen jatkamme järjestelmän kehittämistä erilaisten tutkimusten avulla, ja hyödynnämme Carbon Action -hiiliviljelijöiden pelloilta tehtyjä mittauksia hiilimäärän muutoksesta viiden vuoden tutkimusjakson aikana.

 

Jari Liski

tutkimusprofessori

Ilmatieteen laitos

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Oljen ympärille voisi rakentaa biohiili- ja energiaosuuskuntia

Hiilensidonnasta lisää tutkittua tietoa

Näin hiiliviljelijä hellii maaperää – "Näennäisviljelyä? Päinvastoin!"