Mielipide

Kallis tariffi tarpeen lantabiokaasulle  

Tutkijat esittävät tariffia lantabiokaasulle, uutisoi MT (26.6.). Tämä on hyvä ehdotus, koska julkisella tuella voidaan alentaa biokaasun myyntihintaa ja näin houkutella autoilijat käyttämään sitä. Jos tuki kohdistettaisiin vain kaasuauton hankintaan, ei olisi mitään takeita siitä, että autoa ajettaisiin biokaasulla.

Selvityksen esimerkkitapauksessa viiden miljoonan euron lantabiokaasutuki alentaisi lannasta tuotetun biokaasun hinnan alle puoleen verrattuna bensiinin hintaan. Se houkuttelisi käyttämään biokaasua. Tällä tuella kolmetoista isoa laitosta voisi tuottaa lannasta polttoaineen yli 20 000 autolle.

Jotta tämä olisi kannattavaa toimintaa, tarvittaisiin vielä noin 88 miljoonan euron kerta-avustukset investointeihin, jotka olisivat kokonaisuudessaan 293 miljoonaa euroa. Tästäkin huolimatta laitosten tulonmuodostusta häiritsee se, että maatalous ei pysty maksamaan lannan toimittamisesta laitoksiin.

Lannan kuljetus lisäisi ilmastopäästöjä ja ympäristöhaittoja. Kuljetettavaa tulisi lähes 40 miljoonaa tonnikilometriä ja lähes saman verran ravinteiden palautuksesta tiloille.

Esitys hyödyttäisi vain kuljetusyrittäjiä, mutta samalla se lisäisi rikkakasvien ja eläintautien leviämistä.

Lanta on perinteisesti kuljetettu navetalta omien peltojen lannoitteeksi, ja sen arvokkaat ravinteet ovat korvanneet ostolannoitteita. Jos tilat joutuisivat maksamaan viedessään lantansa biokaasulaitokseen ja ostamaan sen ravinteet biokaasulaitokselta, olisi selvää, että tilalliset eivät vapaaehtoisesti veisi lantaa noihin laitoksiin.

Selvityksen edellyttämä kaasutuksessa syntyvän mädätteen edelleen jalostus on pieniä laitoksia syrjivä. Se on täysin turha ja yksi suurten laitosten kustannuksia nostava tekijä.

Ainoa järkevä tapa käsitellä lanta on tilojen omissa biokaasulaitoksissa. Mädätysjäännös ravinteineen jää hajuttomana lantasäiliöön odottamaan levitystä aivan kuten lanta nykyään.

Julkinen tuki pitäisi kohdistaa tilakohtaisiin biokaasulaitoksiin.

 

Olavi Toukonummi

Salo

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Pusikot raivattava teiden varsilta

Hybridi-Passatin toimintasäde sähköllä kasvaa 56 kilometriin

"Kasvot näkyvät kuin passikuvassa" – uudet peltipoliisit paljastavat myös turvavyön ja kännykän käytön