Mielipide

Suuren mittakaavan biokaasulaitoksilla ravinnekierrot käyntiin

Olavi Toukonummi kommentoi kirjoituksessaan (MT 10.7.) Luken hiljattain julkaisemaa raporttia ”Lantabiokaasutuen toteuttamisvaihtoehdot”.

Asia on tärkeä ja keskustelu parhaasta tukiratkaisusta tarpeellista, koska Antti Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu: ”Toteutetaan ravinnekierron toimenpidekokonaisuus, jonka avulla lisätään biokaasun tuotantoa ja kulutusta sekä synnytetään markkina kierrätyslannoitteelle, jotta tarve uuden pellon raivaamiseksi lannanlevitykseen vähenee merkittävästi ja vesistöjen ravinnekuormitus pienenee.”

Kirjaus on monitahoinen. Sen toteutuminen vaatii useita yhtäaikaisia toimenpiteitä, jotta yhteiskunta saa toimien käynnistämiseen ohjaamalleen rahalliselle panostukselle todellista vastinetta.

Vaikka tilamittakaavan toimilla on osansa, tarvittu laajempi muutos toteutuu vain suuren mittakaavan lannan prosessoinnilla. Biokaasulla voidaan korvata fossiilista energiaa, ja parhaat hyödyt saadaan sen liikennekäytössä.

Liikennekaasun tuotanto on suuressa laitoskoossa taloudellisesti kannattavinta ja teknisesti toteuttamis­kelpoisinta. Samalla edistetään kestävää ravinnekiertoa, johon pienemmillä biokaasulaitoksilla pystytään vain osittain vastaamaan.

Osassa Suomen maakuntia muodostuvan lannan fosfori ylittää saman alueen kasvintuotannon tarpeen, kun taas toisaalla sille olisi käyttöä.

Epäsuhtaa voidaan merkittävästi tasoittaa kokoamalla osa kotieläintuotannon keskittymien lannasta biokaasulaitoksiin ja jalostamalla mädätteestä erilaisia väkevöityjä ja kuljetuskelpoisia kierrätyslannoitevalmisteita. Lannoitemarkkinoilla on niille tilaa ja tarvetta.

Väitteet rikkakasvien ja eläintautien leviämistä keski­tettyjen biokaasulaitosten valmisteiden kautta eivät pidä paikkaansa. Tuotteiden korkeaa laatua valvotaan lainsäädännön vaateiden mukaisesti.

Sari Luostarinen Elina Tampio Olli Niskanen

Luonnonvarakeskus

Paras hyöty biokaasusta saadaan liikennekäytössä.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suomen suurin biokaasulaitos Nurmossa sai ympäristöluvan – karjanlannasta kaasua 6 000 autolle

Kallis tariffi tarpeen lantabiokaasulle  

Luke ja Syke: Tariffi lannasta tehtävälle biokaasulle edistäisi lantapohjaista kiertotaloutta