Mielipide

Keskustan tarkistettava metsäpoliittista linjaansa

Tämänhetkisessä ­julkisessa keskustelussa kotimaan politiikassa painopiste on ollut paljolti keskustan ja vihreiden kädenväännössä metsien käsittelystä ja hakkuiden määrästä. Väittelyssä on juupas–eipäs-­sävyinen vire, joka on minusta häiritsevää. On kylläkin hyvin tyypillistä, että metsätalouteen liittyvä asennoituminen on hyvin dogmaattista ja jäykkää.

Julkisuudessa näyttäytyneellä linjallaan keskusta ajaa itsensä nurkkaan, eikä asennoitumisessa huomioida vahvaa lähitulevaisuuden megatrendiä ja ilmastonmuutoksen vaatimuksia. Metsiemme käsittelyssä voi olla huomattavasti enemmän monipuolisuutta ja eri tapoja kuin tällä hetkellä.

Yksioikoinen tasaikäis­kasvatus ei käy kaikille metsänomistajille. Metsästäjänä ja maaseudun ihmisenä haluan hoitaa metsiä vähemmän ja antaa luonnolle isomman roolin. Toki metsäkeskustelussa on kyse paljolti alueille tärkeistä biotuotetehdassuunnitelmista ja siitä, voivatko ne kaikki toteutua – riittääkö puuta kaikille. Nämä näkökulmat eivät kuitenkaan ole toisilleen vastakkaisia.

Vaikka nykyisestä vaihtoehdottomasta linjasta siirryttäisiin monipuolisempaan metsänäkemykseen, jossa suurempi osa metsistä olisi jatkuvan kasvatuksen piirissä, pitää niissäkin metsissä ensiharvennuksia tehdä ja puuta hyödyntää. Riukuuntuneiden, täysin hoitamattomien metsien hiilen sidontakykykin jäisi heikoksi.

Terveempi, nykyaikaisempi ja monipuolisempi metsä­linjaus olisi hyvä aloittaa alentamalla Metsähallituksen ylimitoitettua tuottotavoitetta. Nykyisellään jälki maastossa on hurjaa, kun hakkuut täytyy toteuttaa tehokkaasti.

Vastakkainasettelu ja ehdoton asennoituminen näiden menetelmien – tasaikäiskasvatuksen ja jatkuvan kasvatuksen – välillä on turhaa. Suomen metsiin sopii erilaisella näkökulmalla hoidettuja metsiä. Muutos ei ole myöskään uhka metsäammattilaisille, vaan nykyisenkaltainen tehometsätalous lienee toki jatkossakin vallitseva metodi.

Toimintaympäristö metsäalalla tulee kuitenkin vääjäämättä menemään monipuolisempaan suuntaan. Tämä ei ole huono asia. Suomen maine metsätalousmaana hyötyy siitä, että täällä mahdollistetaan monipuolinen metsänäkökulma. Siitä hyötyy sekä metsäluonnon monimuotoisuus, metsien virkistyskäyttö, että yksityinen metsänomistaja.

Petri Luukkonen

Suomen hiilinielu yhteismetsä

Suomussalmi

Metsiemme ­käsittelyssä voi olla ­huomattavasti enemmän monipuolisuutta kuin tällä hetkellä.
Lue lisää