Mielipide

Etujärjestöpolitiikkaa vai yhteistyötä?

Viime vuosina metsistä ja niiden käytöstä on puhuttu paljon, ja vauhti tuntuu vain kiihtyvän.

Viimeisen kymmenen vuoden aikajaksoa kotimaan puumarkkinoilla on leimannut kohtuullisen tasaisen kysynnän ja tarjonnan vaihe. Yhdessä on selvitty vero-, laki- ja tuki­muutoksista. Eri osapuolien yhteinen tahtotila on kantanut yli vaikeiden aikojen.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet poikkeus. Kotimaan puunkysyntä on lisääntynyt merkittävästi. Samalla digitaalisuus on tullut yhä lähemmäksi metsäväen jokapäiväistä arkea. Keinoilla, joilla pärjättiin vuosia, ei välttämättä pärjätä tänään. On uusiuduttava.

UPM on viime vuosina investoinut Suomeen ja lisännyt puunkäyttöä kotimaan tehtailla lähes 3,5 miljoonaa kuutiota. Joka päivä tehtaamme tarvitsevat yli tuhat rekkakuormallista puuta. Tämä edellyttää toimivaa yhteistyötä metsänomistajien kanssa tänään ja tulevaisuudessa.

Toiminnan on oltava pitkäjänteistä ja luotettavaa. Minun ja tiimini yhteisenä tavoitteena on aina onnistunut puukauppa ja tyytyväinen metsänomistaja: tasavertainen kumppanuus ja hyvä asiakaskokemus, joka kantaa yli vuosien.

Lähikuukausien sensaatio­hakuinen uutisointi on lisääntynyt myös metsäalan lehdissä. Syitä tähän voi vain ihmetellä. Tulevaisuuden näkymät kaikkien osapuolien kannalta ovat loistavat, mutta ne eivät toteudu ilman kovaa työtä. Uudistuminen ei ole aina kivutonta. Virheistäkin opitaan, mutta jarruttamalla ei synny uutta.

Metsäalan uhkakuvat tulevat alan ulkopuolelta. Suomen metsien käyttöä haastetaan mielikuvilla, usein fiktio­perustein. Me, jotka tunnemme luonnon kierron ja näemme muutakin maailmaa, olemme vakuuttuneita, että Suomen metsien kestävä käyttö ja metsistä saatavat, fossiilisia korvaavat biopohjaiset tuotteet ovat ratkaisu yhteisiin haasteisiimme. Kokonais­valtainen ratkaisu, josta muut alat vain haaveilevat.

Mietitään siis, minkälaista alan sisäistä kuvaa haluamme antaa ulospäin. Kilpailun pitää olla aitoa ja rehellistä kaikilla tasoilla. Se auttaa meitä kaikkia kehittymään. Kun vielä huolehdimme metsäalan imagosta aidosti yhdessä, meitä ei voita kukaan.

Sauli Brander

UPM:n metsäjohtaja

Lue lisää