Mielipide

Puutavaramittauslaki tarjoaa luotettavat mittaustulokset

Lauri Tapio ja Pauli Rintala kiinnittivät huomiota puutavaran mittauksen valvonnan riittävyyteen (MT 24.8.). Kirjoittajat olivat huolissaan puutavaran mittauksen valvonnan resurssoinnin vaikutuksesta puumarkkinaosapuolten luottamukseen.

Maa- ja metsätalousministeriön näkemyksen mukaan Luonnonvarakeskuksessa (Luke) puutavaranmittauslain mukaisiin tehtäviin viime aikoina vuositasolla käytetyt noin 200 000 euroa näyttävät mahdollistavan lain edellyttämän virallisen mittauksen ja Luken muut palvelut vähimmäistasollaan.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Luken välisissä tulosneuvotteluissa on aina pyritty ratkaisuihin, joissa niukentuneista resursseista huolimatta kriittisimmät viranomaispalvelut kyetään turvaamaan. Artikkelissa mainittu toisen eläkkeelle siirtyneen virallisen mittaajan täydennysrekrytointi on ministeriön saaman tuoreen tiedon mukaan käynnissä.

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on, että puutavaranmittauslain mukaiset palvelut voidaan toteuttaa jatkossa vähintään viime vuosien tasolla. Kaikissa tilanteissa Luken tulee varmistaa vireille tulevien virallisten mittausten tekeminen, jotta laissa säädetty heikomman osapuolen suoja puukaupassa voi toteutua.

Puukaupan osapuolilla on aito syy viedä eteenpäin suoraan itseään hyödyttävää puutavaran mittauksen tutkimusta ja kehittämistä. Toimijoiden suora osallistuminen kehittämistoimintaan takaa kehittämishankkeiden vaikuttavuuden. Paluuta vanhaan, jossa Luke pystyi omilla varoillaan vastaamaan laajasti sektorin tietotarpeisiin, ei enää ole.

Puutavaranmittauslain mukainen toiminta on tärkeää ja sen kehittämiseen on tarpeellista panostaa. Puutavaranmittauslaki takaa parhaimmillaankin vain luotettavat mittaustulokset osapuolten käyttöön. Päävastuu puumarkkinoiden toimivuudesta ja sopimuskumppaneiden välillä tarvittavasta luottamuksesta on puumarkkinaosapuolilla itsellään.

Lisäksi vielä yksi tarkennus artikkelissa esitettyyn arvioon Kemera-tarkastuksiin käytettävistä varoista. Vuonna 2018 Kemera-lain maastotarkastuksiin käytettiin 0,9 miljoonaa euroa, ei 6,4 milj. euroa, kuten artikkelissa mainittiin. Kaikkiaan metsäkeskuksen tarkastus- ja arviointitoimintaan käytettiin 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Juha S. Niemelä

osastopäällikkö

maa- ja metsätalousministeriö

Paluuta vanhaan, jossa Luke pystyi omilla varoillaan vastaamaan laajasti sektorin tietotarpeisiin, ei enää ole.
Lue lisää

Kolme on joukosta poissa

Luke kilpailutti: Boreal Kasvinjalostus Oy ottaa hoitaakseen koetoiminnan Ylistarossa ja Sotkamossa

Koronavirus lykännyt päätöksiä Ylistaron koetoiminnasta: Luke hakee palveluntuottajaa peltokasvien kenttäkokeisiin

"Metsänomistajien kannalta on hyvä, jos varastossa on jo suunniteltu leimikko – sellaisen voi sitten pistää nopeasti myyntiin, kun tilanne muuttuu"