Mielipide

Puukaupan verot

Kansanedustaja Minna Reijonen kirjoitti MT.ssä 2.9. otsikolla ”Puukaupan verot pitäisi suunnata toisin”.

Kirjoituksessa oli harha siinä, että puunmyyntituloista kerättävä noin 400 miljoonan vuosittainen vero menisi sille kunnalle, jossa omistaja asuu.

Puunmyynnistä kerättävä pääomavero menee valtiolle, josta yhteisöveron osana kunnille siirretään vuosittain noin 170 miljoonaa euroa metsä­eränä.

Kangasniemen kunnassa yhteisöveron metsäerä on 1,7 miljoonaa euroa eli vastaa lähes 10:tä prosenttia kunnan 18,5 miljoonan verokertymästä. Kunnan elinvoimaisuutta metsäsektori lisää eniten siinä, että kunnassa on noin 150 työpaikkaa puunkorjuussa ja -kuljetuksessa sekä metsän­hoidossa.

Suomessa ollaan huolissaan siitä, kestääkö metsämme lisähakkuita. Itse ole enemmän huolissani siitä, kestääkö tiestö edes nykyiset puukuljetukset.

Jos puukaupasta kerättäviä verotuloja halutaan kohdentaa uudella tavalla, ne pitäisi suunnata alemman tieverkoston kunnostukseen.

Tapio Viljanen

Kangasniemi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kansanedustaja: Puukaupan verot pitäisi valtion sijaan antaa sille kunnalle, jossa metsä sijaitsee

Puukaupan verot pitäisi suunnata toisin

Miksi vanhuksilla ei ole oikeutta ulkoiluun?