Saako Soklin kaivos saastuttaa Kemijoen? - Lukijalta - Maaseudun Tulevaisuus
Mielipide

Saako Soklin kaivos saastuttaa Kemijoen?

Kaivosyhtiö Yara on saanut luvan (Lapin aluehallintovirasto 18.6.2018) laskea jätevetensä Kemijokeen. Se merkitsee sitä, että yhtiö purkaisi jokeen vuosittain kiintoaineen lietemassan, joka vastaa yhteensä 80 rekka-auton kuormaa.

Kaivoksen koko toiminta- aikana jokeen kertyisi yhteensä tuhansia kuormallisia sulfaattia ja muuta jätettä, josta ei pystytä erottelemaan pois radio­aktiivisia jäänteitä uraanista ja toriumista.

Asiasta ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen lukuisat kansalaisyhteisöt, jotka ovat kiinnittäneet huomiota useisiin lupamenettelyn virheisiin. Niistä tärkein on, ettei lupaa ole edes haettu radioaktiivisten ainesten käsittelyyn. Kuitenkin tiedetään, ettei Soklin fosfaattia voida kaivaa ilman, että mukaan nousee radioaktiivisia metalleja (niobimalmi). Aluehallintovirasto ei myöskään ole vaatinut asianmukaista ympäristölupaa eikä puolueettoman tahon tarkastamaa perustilamittausten arviointia.

Yhtiön hakemukseen sisältyvä viittaus radioaktiivisuuden vaikutuksiin on yleistävä, vähät­televä ja perustuu kyseenalaisiin lähteisiin. Geologian professori Matti Saarniston varoitus on yhä ajankohtainen: ”Ei ole olemassa ensimmäistäkään esimerkkiä siitä, että uraanin louhinta- ja rikastus olisi onnistuttu pitämään suljetussa järjestelmässä. Uraanin louhintaa ei onnistuta hallitsemaan, onnettomuus sattuu ennemmin tai myöhemmin. Uraanipöly- ja lieju leviää laajalle ja pilaa vesistöt ja pohjavedet pysyvästi. Murskattu jätekivi säteilee radonia monin verroin enemmän kuin ehjä kallion pinta”.

Soklin kaivoksen katselmus ympäristölupa- ja vesitalousasiassa pidetään Savukoskella 10.–11.9.2019 opastuskeskuksen auditoriossa ja Tulppiossa.

Heli ja Erkki Saarinen

Anne Laurila

Marja Kostamojärvi

Savukoski

Lue lisää

Pelastuslaitos otti tulvatilanteen johtovastuun

Tulvaturismi ja vesiskootterit viranomaisten riesana - katso video Rovaniemen tulvasta

Lapin tulvahuippu vieläkin tuloillaan, mutta vedet jo nyt ennätyskorkealla

Kittilä evakuoi, Rovaniemi suojaa - Lapin vesien pinnat jo vahinkorajoilla